Trafik&Veje er det nye navn for Dansk Vejtidsskrift - det er fortsat bladet hvor teknikere skriver for teknikere.

Online Bladarkiv

Redaktionelt nyt

Septembernyt Trafik & Veje har 90 års jubilæum.

Det er i år 90 år siden, det første nummer af Dansk Vejtidsskrift udkom, og det er i september 25 år siden Svend Tøfting startede som ansv. redaktør, og Grafisk
Design i Farsø overtog trykning og administration af bladet. Det markeres med et fagligt arrangement, som afsluttes med en reception Fredag den 19. september 2014 kl. 12.00 – 17.00
Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31-33, København.

Her vil der ved en række indlæg bl.a. fra Jens Rørbech og Johannes Sloth blive set tilbage på de seneste 25 års udvikling i vej- og trafiksektoren. Der vil også være en række faglige indlæg, som kikker fremad, bl.a fra Planlægningsdirektør Helge Theil Thomsen, Vejdirektoratet. Se programmet her.

September nummeret.

September nummeret af Trafik & Veje er nu på gaden. Den står helt i jubilæernes tegn.

I månedens synspunkt slår bestyrelsesformand Allan Carstensen fast, at Trafik og Veje  i dag – lige som for 90 år siden – en særdeles vigtig funktion i forhold til stadig at opretholde formidlingen af viden om et sikkert og fremkommeligt vejnet.

Temanummeret indeholder 28 jubilæumsartikler hvor der både ses 90 år og 25 år tilbage i tiden - men også fremefter. Artikellisten kan ses her

Skanning af ældre udgaver af bladet.

Alle blade fra år 1924 og frem ligger nu i PDF-format på nettet. Vejdirektoratet har bevilget penge til at skanne alle ældre udgaver af Dansk Vejdidsskrift helt tilbage til 1924 til søgbare PDF-filer. Du kan finde bladene på http://asp.vejtid.dk/www/search/artikel.asp. Se fx. blade fra 1920'erne her.
   
Vejviser.
Du kan også finde oplysninger om 2200 personer og 1000 firmaer, kommuner m.v. på http://asp.vejtid.dk/www/search/firma.asp.

Du kan også finde vejoplysningerne på din mobil fra Vejviser databasen og 5000 artikler fra Trafik & Veje. Hent linket her.

Registersøgning

http://asp.vejtid.dk/www/search/vejviser.asp

Abonnementer

Pris for 11 numre til levering i Danmark:
750 kr. inkl. moms

Pris for 11 numre til levering i udlandet:
925 kr. inkl. porto

Ved bestilling her over internettet fås 10% rabat
(se abonnement i menuen øverst)

Bladet udkommer 11 gange årligt (ikke juli) ca. d. 20. i måneden
Kan også bestilles hos Grafisk Design
Denne e-mailadresse bliver beskyttet mod spambots, du skal have Javascript aktiveret for at se den - 98631133

Mobile AppsTilmeld Nyhedsmail
Kommende temaer

April 2014
Vejbelægninger
Digitalisering og IT

Maj 2014
Større anlæg - erfaringer
Mobilitet

Juni/Juli 2014
Trafiksikkerhed
Vejarbejder – (afmærkning, trafikafvikling – sikkerhed)

August 2014
Forskning og efteruddannelse
Transportplanlægning

September 2014
Stort jubilæumsnummer
Bladet 90 år
Ansv. red og trykkeri 25 år

Oktober 2014
Vintertjeneste
Vejbelysning

November 2014
Vejforum
Vejregler og deres anvendelse

December 2014
Kollektiv trafik
Klima og afvanding

Januar 2015
ITS
Skoleveje

Februar 2015
Broer og tunneler
Letbaner og metro

Marts 2015
Vejudstyr
Trafik på skinner