Trafik&Veje er det nye navn for Dansk Vejtidsskrift - det er fortsat bladet hvor teknikere skriver for teknikere.

Online Bladarkiv

Redaktionelt nyt

Septembernyt Marts nummeret

Marts nummeret af Trafik & Veje er nu på gaden. I dette nummer er temaerne "Optimering af godstransport" og vejudstyr.

I månedens synspunkt undrer adm. direktør Erik Østergaard, DTL - danske Vognmænd sig over Danmarks statistiks opgørelse over udviklingen i transportarbejdet. Væksten i transportarbejdet (tonkm) er på hele 22,9 pct., mens væksten kun er 1,6 pct. for BNP. Erik Østergaard efterlyser bedre grundlag og håber på en kvalitetsforbedring som følge af et arbejde, der er iværksat af Danmarks statistik og Vejdirektoratet.

Temanummeret indeholder 7 artikler om "Optimering af godstransport" og 6 artikler om vejudstyr.  Artikellisten kan ses her

Og tre af artiklerne om "Optimering af godstransport" danner baggrund for et seminar på Transportmessen i Herning fredag d. 20. marts.

Vejviseren er nu opdateret.
Her kan du finde oplysninger om 2200 personer og 1000 firmaer, kommuner m.v. på http://asp.vejtid.dk/www/search/firma.asp.

Du kan også finde vejoplysningerne på din mobil fra Vejviser databasen og 5000 artikler fra Trafik & Veje. Hent linket her.

Registersøgning

http://asp.vejtid.dk/www/search/vejviser.asp

Abonnementer

Pris for 11 numre til levering i Danmark:
750 kr. inkl. moms

Pris for 11 numre til levering i udlandet:
925 kr. inkl. porto

Ved bestilling her over internettet fås 10% rabat
(se abonnement i menuen øverst)

Bladet udkommer 11 gange årligt (ikke juli) ca. d. 20. i måneden
Kan også bestilles hos Grafisk Design
Denne e-mailadresse bliver beskyttet mod spambots, du skal have Javascript aktiveret for at se den - 98631133

Mobile AppsTilmeld Nyhedsmail
Temaer

Januar 2015
ITS
Skoleveje

Februar 2015
Broer og tunneler
Trafik på skinner

Marts 2015
Vejudstyr
Optimering af godstransport
(Transportmesse i Herning)

April 2015
Vejbelægninger
Anlægsteknik

Maj 2015
Trafiksikkerhed
Bytrafik - nye løsninger

Juni/Juli 2015
Vejstøj - støjafskærmninger
Den digitale vejsektor

August 2015
Forskning og efteruddannelse
Transportplanlægning

September 2015
Motorvejsprojekter
 Signalanlæg

Oktober 2015
Vintertjeneste
Vejbelysning

November 2015
Vejforum
Vejregler og deres anvendelse

December 2015
Kollektiv trafik
Trafikafvikling - kapacitet og serviceniveau