Trafik&Veje er det nye navn for Dansk Vejtidsskrift - det er fortsat bladet hvor teknikere skriver for teknikere.

Online Bladarkiv

Redaktionelt nyt

Septembernyt Februar nummeret

Februar nummeret af Trafik & Veje er nu på gaden. I dette nummer er temaerne "Broer og Tunneler" og "Trafik på skinner".

Månedens synspunkt omhandler de 4 letbaner der er på vej herhjemme. Michael Kirkfeldt, Stadsingeniør i Aalborg Kommune og formand for KTCs faggruppe for Veje, Trafik og Trafiksikkerhed ser frem til at vi får letbaner i Danmark igen, for det kan være med til at løse trængselsproblemerne i de større byer.  Han havde dog gerne set, at  færdselsloven var blevet tilpasset tidligere. Det betyder bl.a. at vejreglerne for letbaner først kommer i høring i forsommeren.

Februarnummeret indeholder også en række interessante artikler om broer og tunneler bl.a. om nye broer ved Frederikssund og Storstrøm.

Temanummeret indeholder 8 artikler om "Broer og Tunneler" og 8 artikler om "Trafik på skinner".  Artikellisten kan ses her

Vejviseren er nu opdateret.
Her kan du finde oplysninger om 2200 personer og 1000 firmaer, kommuner m.v. på http://asp.vejtid.dk/www/search/firma.asp.

Du kan også finde vejoplysningerne på din mobil fra Vejviser databasen og 5000 artikler fra Trafik & Veje. Hent linket her.

Registersøgning

http://asp.vejtid.dk/www/search/vejviser.asp

Abonnementer

Pris for 11 numre til levering i Danmark:
750 kr. inkl. moms

Pris for 11 numre til levering i udlandet:
925 kr. inkl. porto

Ved bestilling her over internettet fås 10% rabat
(se abonnement i menuen øverst)

Bladet udkommer 11 gange årligt (ikke juli) ca. d. 20. i måneden
Kan også bestilles hos Grafisk Design
Denne e-mailadresse bliver beskyttet mod spambots, du skal have Javascript aktiveret for at se den - 98631133

Mobile AppsTilmeld Nyhedsmail
Temaer

Januar 2015
ITS
Skoleveje

Februar 2015
Broer og tunneler
Trafik på skinner

Marts 2015
Vejudstyr
Optimering af godstransport
(Transportmesse i Herning)

April 2015
Vejbelægninger
Anlægsteknik

Maj 2015
Trafiksikkerhed
Bytrafik - nye løsninger

Juni/Juli 2015
Vejstøj - støjafskærmninger
Den digitale vejsektor

August 2015
Forskning og efteruddannelse
Transportplanlægning

September 2015
Motorvejsprojekter
 Signalanlæg

Oktober 2015
Vintertjeneste
Vejbelysning

November 2015
Vejforum
Vejregler og deres anvendelse

December 2015
Kollektiv trafik
Trafikafvikling - kapacitet og serviceniveau