Om Trafik&Veje
Bestyrelsen for Trafik&Veje er
  • Allan Carstensen, Rudersdal kommune (formand)
  • Rune Asmussen, Randers Kommune (næstformand)
  • Charlotte Vithen, Vejdirektoratet
  • Gitte Hoeg, Vejdirektoratet
  • Rasmus Albrink, Cowi
  • Troels Andersen, Troels Andersen Trafikplanlægning

Se vedtægter for Trafik & Veje her

Trafik&Veje ændrede navn fra Dansk Vejtidsskrift 1. januar 2009. Det er det eneste danske specialblad for vej- og trafikteknikere. Stort set alle beslutningstagere i stat og kommune har valgt at abonnere på bladet. Det skønnes, at beslutningstagere for over 90% af de samlede vejinvesteringer i Danmark er blandt bladets læsere - heriblandt Transport- og Energiministeriet og Folketingets Trafikudvalg.

Trafik&Veje udgiver også Vejviseren, som udsendes til alle medarbejdere i Vejdirektoratet, og vejkontorer i kommunerne. Det er en guide for vejsektoren med adresseoplysninger m.v. VEJVISEREN udkommer medio februar hvert år. Vejviseren kan også findes på Internettet på www.trafikogveje.dk, hvor der kan søges efter navne, adresser m.v.

Trafik&Veje/Dansk Vejtidsskrift har siden dets start i 1924 været det eneste danske blad, der udelukkende beskæftiger sig med vejbygning og vejtrafik i videste forstand. 

Ud over de klassiske problemer i forbindelse med planlægning og udførelse af veje, gader og broer m.v. har især trafik-teknik, færdselssikkerhedsmæssige spørgsmål og miljømæssige problemer med tilknytning til vejtrafik i de senere år fået fremtrædende plads i bladets spalter.

I 2007 blev Trafik&Veje omdannet til en fond med Vejdirektoratet, kommunerne og vejsektorens firmaer som bestyrelsesmedlemmer.

Udgiver

Foreningen
Trafik&Veje

Udkommer
11 gange årligt, medio hver måned ekskl. juli. 

Abonnement
Abonnementspris kr. 700,- excl. moms. 
Løssalgspris kr 100,- excl. moms. 
Pris - udlandet - 975.- incl. porto

Redaktion
se  Redaktionen 

Produktion  (se også administration
Grafisk Design 
Nørregade 8, 9640 Farsø 
Telf. 98 63 1133 
Fax. 98632015 
e-post:

Regnskab/administration og annoncesalg
Inge Rasmussen, telf. 98 63 11 33