Ikke kategoriseret — 09 januar 2017

En af Trafik & Vejes formål er at uddele rejselegater, der gør det muligt for enkeltpersoner ved studie-rejser, herunder deltagelse i vejkongresser, at studere emner, der har interesse for vejsektoren. Bestyrelsen har vedtaget årligt at uddele én portion á kr. 20.000.- som rejselegat.

Rejselegatet vil primært blive tildelt en studerende fra 9. eller 10. semester, der ønsker at dygtiggøre sig på et udenlandsk universitet i minimum et helt semester. Semesteret skal primært omhandle emner, der er relevante i forbindelse med en karriere i vej- og trafikbranchen.

Alternativt kan midlerne tildeles andre ansøgere, der ønsker at dygtiggøre sig i vej/trafikrelaterede emner.

Ansøgningen skal indeholde en kort beskrivelse af formålet med studierejsen eller dygtiggørelsen, samt hvad det forventede udbytte vil kunne bidrage med til gavn for vejsektoren.
Der kan ansøges året rundt og ansøgningen skal sendes til Pablo Celis – ‎pablo@celis.dk, direktør for Trafik & Veje.

Modtageren af legatet forpligtiger sig til at levere en artikel til Trafik & Veje, der fortæller om udbyttet af studieturen eller dygtiggørelsen, samt hvad dette kan bidrage med for vejsektoren fremadrettet.

No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this post)

Share

About Author