Synspunkter — 17 februar 2020

Vejsektoren har en helt central rolle i den grønne omstilling.

AF RUNE ASMUSSEN, Teknik og Miljøchef, Syddjurs Kommune

En af de grundlæggende egenskaber ved en vej er vejens bæreevne. Bæreevnen har helt basal betydning for, om vejen kan udfylde sin funktion. Det samme gælder eksempelvis vejens geometri, vejens forløb og vejens afmærkning. Det er klart. I dag er det imidlertid ligeså klart, at vejens bæredygtighed i virkeligheden er ligeså vigtig, som vejens bæreevne og øvrige traditionelle egenskaber. Jeg vil påstå, at en vej, der ikke er bæredygtig her i 2020, er ligeså dårlig og dysfunktionel, som en vej, der ikke har den rigtige bæreevne eller på anden vis er dimensioneret forkert.
Vores veje er en helt grundlæggende del af samfundets tekniske infrastruktur. Vi kan ganske enkelt ikke opbygge og opretholde et bæredygtigt samfund, hvis vi udelader veje og stier af ligningen. Det
er helt åbenlyst. Vi er nød til at opfatte bidraget til det bæredygtige samfund, som et af vejens formål ved siden af formålet med at bære trafik og køretøjer. Bæreevnen skal, for nu at fortsætte analogien, udvides til ikke blot at handle om evnen til at holde til trykket fra metal og gummi, men i ligeså høj grad om evnen til at bære et vigtigt bidrag til at skabe og
opretholde et bæredygtigt samfund. En vej, der ikke evner dette, udfylder ikke hele sin funktion og en vejsektor, der ikke ser bæredygtighed som en del af opgaven, bliver hurtigt irrelevant.

Et af temaerne i dette nummer af Trafik og Veje er Bæredygtighed i vejsektoren, og der er heldigvis flere gode eksempler på artikler, der viser, at vejsektoren har fokus på – og stor forståelse for – rollen i den grønne omstilling og opgaven med at realisere FN’s 17 verdensmål. I sidste måneds Synspunkt fokuserede Anders Hundahl, der er administrerende direktør i Asfaltindustrien, på vejsektorens ansvar for at tage del i klimakampen via en forstærket indsats for grønnere udbud. Grønnere udbud er uden tvivl et af de allermest virkningsfulde værktøjer for at sikre en bæredygtig vejsektor. Men udbuddene skal suppleres med udvikling og anvendelse af de rigtige materialer i vejenes opbygning, og så handler det også i meget høj grad om planlægning af de rigtige veje, de rigtige steder, og naturligvis ikke mindst om, hvordan vejene bruges. Det er imidlertid en vigtig pointe, at bæredygtighed handler om meget andet end miljø. FN’s 17 verdensmål rækker langt videre. Dette gælder også for os i vejsektoren, når vi arbejder med vores del af løsningerne. Vi kan bidrage til både samfundets sociale bæredygtighed, til verdensmålet om bedre sundhed og mange andre elementer. Dette er der også gode eksempler på i denne udgave af Trafik og Veje. Hele pointen i FN’s 17 verdensmål er, at målene hænger uløseligt sammen og er indbyrdes afhængige. Derfor afhænger verdens succes med at realisere målene også af vores evne til at samarbejde og løse udfordringer i nye samarbejdsformer, i nye partnerskaber og på tværs af sektorer. En vej bidrager ikke med meget samfundsværdi i sig selv. Det er igennem brugen af vejen, at værdien opstår. Det ved enhver vejingeniør godt. Derfor er vi i vejsektoren også vant til at løfte blikket op fra den smukke nylagte asfalt og den lækre kridhvide afmærkning og se ud i verden for at forstå den egentlige værdi af vores bidrag. Det er vigtigt, at vi bliver endnu bedre til det. Endnu bedre til samspil med planlæggere, bilindustri, skoler, landmænd, detailhandel, kulturliv, industri med flere – kort sagt til
samspil med verden omkring os. Bidraget fra os i vejsektoren er en helt nødvendig del af løsningen på verdens udfordringer, og vejsektoren er ikke til at komme udenom i jagten på den bæredygtige fremtid; behovet for mobilitet forsvinder ikke og både cykler, elbiler og fodgængere skal også bruge veje – de rigtige veje, de rigtige steder og med den helt rigtige bæreevne.

No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this post)

Share

About Author

(0) Readers Comments

Comments are closed.