Arkiv Redaktionelt nyt

Specialnummer af Trafik & Veje – ITS World Congress 2018

Trafik & Veje har i forbindelse med ITS Verdenskongressen udarbejdet et særnummer af bladet på engelsk spækket med relevante artikler indenfor ITS området. Læs bladet her [...]

Artikelindex 2017

Så er artikel- og forfatterregister for 2017 tilgængeligt på hjemmesiden – se den her   [...]

Ny læserundersøgelse af Trafik & Veje

Trafik&Veje gennemførte i efteråret en stor undersøgelse blandt bladets læsere. Der blev foretaget dybdeinterview med 18 udvalgte læsere i en kvalitativ undersøgelse. Og det blev suppleret med e kvantitativ spørgeskema undersøgelse hvor 368 læsere deltog. Undersøgelsen [...]

Vejviser

Du kan også finde oplysninger om 2200 personer og 1000 firmaer, kommuner m.v. på http://asp.vejtid.dk/www/search/firma.asp. Du kan også finde vejoplysningerne på din mobil fra Vejviser databasen og 5000 artikler fra Trafik & Veje. Hent linket her. [...]

Se de ældre udgaver af bladet

Alle blade fra år 1924 og frem ligger nu i PDF-format på nettet. Vejdirektoratet har bevilget penge til at skanne alle ældre udgaver af Dansk Vejdidsskrift helt tilbage til 1924 til søgbare PDF-filer. Hent bladene direkte [...]

November nummeret

November nummeret af Trafik & Veje er nu på gaden. I dette nummer lægges er op til Vejforum i begyndelsen af december og det andet tema er Vejreglerne. I månedens synspunkt betoner Per Jacobsen, Vejdirektoratet og [...]