Arkiv Synspunkter

Klimaforandringer, bæredygtighed, vejstøj – og Coronavirus

AF OLE GRANN ANDERSSON, Seniorspecialist, Teknologisk Institut, olan@teknologisk.dk I skrivende stund er det svært at koncentrere sig alene om de vejtekniske aspekter i vores samfund, da hele landet er lagt ned af en verdensomspændende Coronavirus-pandemi. Store [...]

Politisk fokus skal få det stigende antal af dødsulykker på vejene ned

Af Andreas Steenberg, Transportordfører, Radikale Venstre, Ny formand for færdselssikkerhedskommissionen. Lad mig med det samme slå fast, at borgerne i Danmark generelt har en god trafikkultur, tager ansvar og passer på sig selv og hinanden i [...]

Bæreevne og bæredygtighed

Vejsektoren har en helt central rolle i den grønne omstilling. AF RUNE ASMUSSEN, Teknik og Miljøchef, Syddjurs Kommune En af de grundlæggende egenskaber ved en vej er vejens bæreevne. Bæreevnen har helt basal betydning for, om [...]

Trafik- og vejfolk kommer ind i klimakampen

Af Anders Hundahl, adm. dir., Asfaltindustrien Dette nummer af Trafik & Veje handler blandt andet om grønne udbud. Det er godt og vigtigt. Grønne udbud er en af de måder, hvorpå vi trafik- og vejfolk komme [...]

Månedens Synspunkt – December 2019

Af: Lene Krull Afdelingsleder Trafikledelse Drømmen om ”agile” trafiksignalanlæg… Denne udgave af Trafik og Veje har trafiksignalanlæg som tema – ligesom tidligere decemberudgaver har haft det – og mange spændende artikler er forfattet – men hvor langt [...]

Månedens Synspunkt – November 2019

Rækkeviddeangst i en elbil! Af direktør Eva Kanstrup, Teknik og Miljø, Herning Kommune og formand for Vejforum Mange kigger til Norge, når det handler om incitamenter til at gøre det mere attraktivt at anskaffe elbiler. I [...]

Månedens Synspunkt – Oktober 2019

Af Freddy Knudsen, Vejdirektoratet Hvad skal vi med vintertjeneste med tanke på den igangværende globale opvarmning? Den offentlige hukommelse er sjældent ret lang. Efter sidste års varme og solrige sommer med efterfølgende skovbrande og andre uhyrligheder [...]

Månedens Synspunkt – September 2019

Af Susanne Krawack, Aarhus Kommune Den kollektive trafik skal primært sikre effektiv mobilitet til folk, der skal til og fra de store byer, hvor passagerstrømmene er store. Det er også her privatbilen kommer til kort, fordi [...]

Månedens Synspunkt – Juni/juli 2019

WHO sætter fokus på støjen Af Torben Holm Pedersen, FORCE Technology Problemerne med støj fra trafikken er nu så store, at det går ud over vores trivsel og helbred. Trafikstøj forårsager flere dødsfald end trafikulykker. Hertil [...]

Månedens Synspunkt – Maj 2019

Af Klaus Bondam, Direktør i Cyklistforbundet Sølle 11 linjer om cyklisme I marts måned lancerede regeringen og Dansk Folkeparti den længe ventede infrastrukturplan ’Aftale om et sammenhængende Danmark – investeringsplan 2030’. Set med cyklistbriller er det [...]