Arkiv Synspunkter

Infrastrukturaftale sætter nye grønne mål for kollektiv transport

Af transportminister Benny Engelbrecht Med Infrastrukturplan 2035 bliver der investeret massivt i en for-bedring af den kollektive trafik. Men det er ikke bare en infrastrukturplan – det er en eletrificeringsplan. Vi satser på batteridrift både i [...]

Klog bæredygtig transportplanlægning

Af Anne Skovbro, Adm. direktør i By & Havn Trafik er en væsentlig kilde til blandt andet CO2 -udslip og luftforurening. I By & Havn ligger det os meget på sinde at bidrage til reduktion af [...]

Når prisen bliver for høj

Af Mogens Kjærgaard Møller, adm. direktør, Rådet for Sikker Trafik. Kan du huske sidste gang, du var ved at komme for sent til et møde og måtte småløbe afsted for at nå det? Eller da der [...]

Veje skal inddrages i den kommende grønne mobilitetsplan

Ønskes en fleksibel infrastruktur, kommer fremtidens transport til at foregå på vejene. Og det kan den sagtens uden at gå på kompromis med miljøet. Det kommer Dansk Vejforening med en række forslag til i Masterplan for [...]

Vi skal passe godt på vores broer og tunneller

AF GERT VON DER AHE, Vejdirektoratet, ga@vd.dk Temaet for denne udgave af Trafik & Veje er broer og tunneller. Vanen tro er bladet i denne måned derfor krydret med en række spændende eksempler på opførelse og [...]

Prisen for vidensdeling

Af Peter Søndergaard, Direktør Trafik & Veje Et nyt år er begyndt. Et år hvor vi igen skal søge efter at gøre tingene bedre. Mere klimavenlige løsninger, bedre trafiksikkerhed, bedre bymiljøer. Bedre løsninger på en lang [...]

Forbered dig på et paradigmeskifte

Af PETER RYBERG NEESS, Afdelingsleder, Trafik og Veje, Aarhus Kommune Det er næppe en nyhed for jer, der arbejder med trafiksignalanlæg, at markedet længe har været præget af et meget lille felt af leverandører. Sombestiller i [...]

Kompetenceudvikling i coronaens skygge…

Af Eva Kartholm, Sekretariatschef VEJ-EU Månedens synspunkt i april i år er skrevet af Ole Grann Andersson fra Teknologisk Institut. Kan du huske, at han omtalte corona som et forstyrrende element, som gjorde det vanskeligt at [...]

It’s all about the data

Af Charlotte Vithen, Vejdirektoratet Temaet for denne udgave af Trafik & Veje er trafikdata, og det er ikke tilfældigt. På ITS Verdenskongressen, der blev afholdt i København i 2018, blev der talt rigtig meget om data. [...]

BRT – et effektivt middel til CO2-reduktion i transportsektoren

Af Eskil Thuesen, Ressourcedirektør i Trafikselskabet Movia I Danmark skal vi reducere CO2-udledningen frem mod 2030 markant, og vi i transportsektoren skal give vores bidrag til 70 % af målsætningen. Det bliver ikke nemt. Men et [...]