Synspunkter — 15 december 2020

Af PETER RYBERG NEESS, Afdelingsleder, Trafik og Veje, Aarhus Kommune

Det er næppe en nyhed for jer, der arbejder med trafiksignalanlæg, at markedet længe har været præget af et meget lille felt af leverandører. Som
bestiller i det marked har vi hos os haft opfattelsen af, at feltet har været for snævert, og at det i nogle projekter har haft en negativ indvirkning på kvalitet, serviceniveau og ikke mindst overholdelse af tidsplaner. Jeg skylder at sige, at meget går godt, men leverandørafhængigheden er en medvirkende faktor til, at vores trafikanter har oplevet et utilfredsstillende
serviceniveau – og det skal der gøres noget ved.

I en erkendelse af at Danmark er for lille et marked, har Aarhus Kommune fundet inspiration på et europæisk marked. Det har vi gjort for at opsøge erfaringer med åbne standarder, som kan bryde med ”plejer”. Afsøgningen er endt med den tyske OCITprotokol, som muliggør kommunikation på tværs af fabrikater. Derudover kan programmeringen af styreapparatet også foretages af andre end den pågældende leverandør. Netop det at kunne opdele sine ydelser i henholdsvis hardware, software og installation, fordi de ikke længere skal udføres af den samme leverandør, er det paradigmeskifte, vi længe har haft brug for. Det betyder, at særligt de flaskehalse på programmeringsarbejde, vi har oplevet, fjernes, da rådgivervirksomheder og os anlægsejere er begyndt at tage markedsandele fra signalleverandørerne.

Utvivlsomt kræver det en specialiseret faglighed at programmere et signalanlæg, og når der nu er åbnet for adgangen fra andre end den vanlige leverandør, så er der samtidig et tydeligt behov for uddannelse og standardisering inden for programmering i LISA. For at sikre udbredelse har vi investeret i at uddanne vores faste rådgivere og samarbejdspartnere og formuleret et paradigme til at opsætte et signalprogram. Vi gør det, fordi vi er overbeviste om, at alle andre vejmyndigheder også kan få gavn af at gøre sig leverandøruafhængig. Det er dermed også min forhåbning, at Vejregelgruppen vil kigge i retning af fælles paradigmer, der kan udbredes på nationalt plan. Ligeledes tænker jeg også, at VEJ-EU kan se muligheden i at systematisere uddannelse i programmering. Vælger I som vejmyndighed at gå i retning af åbne protokoller til jeres signalanlæg, vil jeg invitere til samarbejde på flere niveauer – både nationalt og regionalt. De største kommuner er sammen med Vejdirektoratet i gang med at formalisere samarbejdet for, hvordan området skal udvikles.

Det er fåtallet af kommunerne, som har mere end én fuldtidsansat til at varetage signalanlæg. Ofte har medarbejderen mange andre ansvarsområder, som tager tid fra den løbende kompetenceudvikling, der er brug for. Derfor vil jeg opfordre til, at kommunerne indgår i tætte samarbejder for at skabe nogle faglige miljøer, der kan tiltrække og udvikle de specialistmedarbejdere, der er brug for. Formen på de fælles faglige miljøer kan spænde vidt – lige fra at flere kommuner går sammen om en eller flere fælles ansættelser, som kan drive og udvikle signalanlæggene i deres område, til at dele kontor et par dage om ugen, selvom man kommer fra flere forskellige kommuner. Det handler med andre ord om at skabe nogle rammer for specialisterne, hvori de kan trives og udvikle deres fælles faglighed. Vejen er banet for et paradigmeskifte i din kommune.

No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this post)

Share

About Author

(0) Readers Comments

Comments are closed.