Synspunkter — 16 august 2021

Af Anne Skovbro, Adm. direktør i By & Havn

Trafik er en væsentlig kilde til blandt andet CO2 -udslip og luftforurening. I By & Havn ligger det os meget på sinde at bidrage til reduktion af energiforbruget i transportsektoren ved at udvikle byområder, hvor der er god adgang til kollektiv transport og gode forhold for gående og cyklister. Ud over at reducere CO2-udslip kan klog bæredygtig planlægning af områders mobilitet medvirke til, at flere vælger at gå og cykle, hvilket også har en positiv effekt på sundheden.

Dokumentation og data er vejen til en bedre planlægning,og derfor har vi i By & Havn brugt de sidste par år på at skabe bedre datagrundlag for de områder, vi udvikler. Både i forhold til københavnernes mening om den byudvikling, der foregår, men også i solide tal og fakta fra rapporter og statistiske banker.
Vores data viser, at Nordhavn er langt i forhold til de bæredygtige transportløsninger. De fælles parkeringsanlæg og den nære adgang til arbejde, butikker og andre servicefunktioner øger incitamentet til at cykle og gå særligt på kortere ture. Samtidig optager parkerede biler ikke plads på terræn, hvilket forbedrer muligheden for velfungerende gader og byrum, som fastholder beboerne i deres nærområde.

Nøgletal fra vores undersøgelser viser fx, at 54 % af alle ture foretaget af Nordhavns beboere foregår via cykel eller kollektiv transport. I Arenakvarteret i Ørestad Syd er det 30 % af alle ture , der foregår via cykel eller kollektiv transport, og hvis man måler på et gennemsnitligt parcelhuskvarter i en forstad, så er tallet 19 %.

Samme billede får vi, når vi undersøger andelen af ture foretaget med bil. I Nordhavn er tallet 27 %, i Arenakvartet i Ørestad Syd 36 %, og i et gennemsnitligt parcelhuskvarter er 68 % af alle ture foretaget med bil. En kobling af kollektive parkeringsløsninger og let adgang til servicefunktioner i området er derfor ifølge vores tal en væsentlig komponent i at nedbringe transportbehovet og dermed med til at skabe bæredygtige byområder.

Grønne biler kommer, og infrastrukturen skal møde behovet Vi har i de seneste par år mærket en stigende interesse fra elbilsbrugere og har forsøgt at følge efterspørgslen på el-ladestandere i vores p-huse. Faktisk er 4,76 % af alle biler i Nordhavn elektriske. Det er noget nær danmarksrekord. I hele Københavns Kommune er andelen på kun 0,76 %, og derfor er antallet af el-ladestandere i vores p-huse steget fra 47 styk i 2019 til 146 styk i 2021, og de bliver brugt i stor stil, og derfor kommer vi til at rulle endnu flere el-ladestandere ud i de kommende år og i de kommende p-huse. Elbilisterne er meget interesserede i adgang tilmange ladestandere med billig strøm, og By & havn har netop startet udrulningen af en plan, der skal firedoble antallet af ladepunkter i Indre Nordhavn.

Frem mod 2022 vil By & Havn udskifte alle ladestandere i parkeringsanlæggene med vores egne. Der er ingen tvivl om, at vi står over for et kæmpe skift i forhold til transportvaner i de kommende år, og vi skal være klar til at møde fremtidens udfordringer med nutidens svar. Hos By & Havn mener vi, at en væsentlig del af svaret skal findes i koblingenmellem kloge kollektive transportløsninger, velfungerende byområder kombineret med en smidighed i forhold til at kunne op- og nedjustere infrastrukturen efter behovet.

No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this post)

Share

About Author

(0) Readers Comments

Comments are closed.