Synspunkter — 16 april 2016

Nye tider trænger sig på i vejsektoren

Af vejdirektør Jens Holmboe, Vejdirektoratet

De seneste år har budt på en kraftig trafikvækst på statsvejnettet. Således steg trafikken på motorvejene 6% alene i 2015. Dermed afvikles 46% af al vejtrafik i dag på statsvejene, selvom de kun udgør 5% af det samlede vejnet. Det er alt andet lige positivt, fordi det afspejler en øget aktivitet i Danmark. Samtidig kan statsvejene, bedre end det øvrige vejnet, håndtere trafikken sikkerheds- og miljømæssigt. Det er også positivt. Stadigt flere biler og lastbiler vil uundgåeligt sætte dele af statsvejnettet under pres – både når det gælder kapacitet og vedligehold. Dette afspejler sig også i de mange forslag og ønsker til udvikling af vejnettet. Med snilde og opfindsomhed Den aktuelle politiske virkelighed er dog, at hvor vi kommer fra nogle år med høj anlægsaktivitet, kigger vi nu ind i en periode med mere begrænsede midler og dermed færre nye projekter på den helt korte bane. Der vil forsat være behov for at udvikle og udvide vores vejnet. Men trafikvæksten gør også, at vi i endnu højere grad skal kunne håndtere stadig mere trafik på de eksisterende veje. Det vil kræve faglig snilde og opfindsomhed – både af Vejdirektoratet og resten af sektoren.

Det vil udfordre vores måde at tænke på. Det vil kræve nye samarbejdsformer og partnerskaber. Men det er helt afgørende, at vi læser udviklingen rigtigt og indretter vores sektor efter den. For kun på den måde kan vi blive ved med at levere varen: At sikre Danmark et vejnet der fungerer upåklageligt, og som bringer trafikanterne nemt og sikkert frem hver eneste dag. Året rundt. Det er dét, vi er sat i verden for. Det vi gør, betyder noget Heldigvis får vi hjælp til opgaven. Ny teknologi og digitalisering er i gang med at ændre vores sektor. Et tættere samspil mellem Vejdirektoratet og trafikanterne vil kunne styrke vores viden om, hvad der rent faktisk sker ude på vejene. Selvkørende biler vil stille nye krav til, hvordan vi indretter vejene for at skabe mest mulig mobilitet. Og nye digitale modeller for samarbejdet mellem sektorens spillere vil kunne effektivisere vores opgavevaretagelse. Blot for at nævne tre eksempler, som åbner helt nye muligheder og interessante perspektiver for alle aktører i vejsektoren. Endvidere vil eksempelvis trafiksikkerhed og klima stadig fylde på dagsordenen.

For sidstnævnte vil det både omfatte helt praktiske forhold som en økonomisk effektiv håndtering af klimasikring og et mere langsigtet fokus på vejtrafikkens CO2 belastning. I de kommende år bliver det vigtigere end nogensinde før, at vi på tværs af vejsektoren arbejder sammen om at udvikle og udnytte de teknologiske muligheder. Vi skal også være forberedt på, at nye aktører vil præge udviklingen – herunder de globale aktører med selvkørende biler og nye leverandører af data til trafikinformation og trafikledelse. Forstår vi at gribe mulighederne, kan vi blive ved med at være relevante og indfri de forventninger, som trafikanter, politikere og resten af samfundet med rette har til os. Og det er vigtigt. Fordi det vi gør, betyder noget. Et velfungerende vejnet er med til at skabe vækst og værdi for Danmark. Det er dét udgangspunkt, jeg går til opgaven som vejdirektør med. Jeg glæder mig til samarbejdet.

No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this post)

Share

About Author