Synspunkter — 17 april 2018

Nye politikere skal forholde sig til mange flere biler på de kommunale veje

Af Anders Hundahl, Adm. dir. Asfaltindustrien

Efter kommunalvalget den 22. november 2017 er der kommet mange nye politikere til. Og for mange af medlemmerne i de nye tekniske udvalg er det første gang, at de skal arbejde med vej- og trafikområdet.

Derfor har bestyrelsen for Trafik & Veje besluttet at sætte fokus på kommunale veje og sende de første 6 udgaver af bladet i år til kommunernes tekniske udvalg. Det synes Asfaltindustrien er en god ide, og derfor støtter vi udsendelse med 50.000 kr. samt vedlægger Asfalthåndbogen ved dette nummer af Trafik & Veje.

Håndbogen giver nye kommunalpolitiker et overblik over, hvad en vej består af, og hvordan den vedligeholdes bedst, billigst og mest miljøvenligt. Og den giver erfarne kommunalpolitikere adgang til den nyeste viden om asfalt og veje. Bogen er fagligt funderet, men skrevet så ikke-fagfolk kan være med. Trafik & Veje har også i dette nummer tema om vejbelægninger, hvor en række artikler kan bruges til inspiration for den kommunale forvaltning.

Op til kommunalvalget i 2017 arrangerede Asfaltindustrien valgmøder i Århus, Odense, Køge og Guldborgsund. Vores ønske var at sætte fokus på veje. Imponerende mange engagerede kommunalpolitikere og borgere deltog, og det gjorde indtryk på mig, hvor meget politikerne kærede sig om veje. De var optaget af trafiksikkerhed, grønne løsninger og fremkommelighed for borgere og virksomheder. De ønskede at værne om den milliardstore kapital, som er investeret i de kommunale veje.

For medlemmer i en kommunes teknik- og miljøudvalg udgør vejkapitalen nok den største og vigtigste investering og dermed et stort ansvar. Selv om kommunerne er opmærksomme på vejenes værdi, og selv om de investerer mere i veje, er der desværre stadig et stort efterslæb i vejvedligeholdelsen.

Som Johannes Vesterby, Formand for Teknisk Udvalg i Viborg Kommune, skrev i seneste nummer af Trafik & Veje, så er baggrunden positiv. Nemlig at finanskrisen har sluppet sit tag i det danske samfund, så der er trillet over 300.000 ekstra biler ud på landevejene. Fint, for øget mobilitet gavner vort land. Problemet er, at vejnettet og vejvedligeholdelsen slet ikke følger med.

De danske kommuner har gennemført en undersøgelse i regi af SAMKOM, der viser et efterslæb på 4,9 mia. kr. Foreningen af Rådgivende Ingeniører har i deres State of the Nation Rapport vist, at blandt alle kommunale bygninger og anlæg er netop vejene helt i bund, og at der er et akut behov for en indsats.

Vi håber, at særudgaverne af Trafik & Veje og udsendelse af Asfalthåndbogen til kommunalpolitikerne kan være med til at give viden og inspiration til arbejdet med infrastruktur og veje til gavn for vækst, miljø og trafiksikkerhed.

God fornøjelse med læsningen!

No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this post)

Share

About Author

(0) Readers Comments

Comments are closed.