Synspunkter — 14 august 2018

Mere sammenhæng i trafikplanlægningen

Af Jens Mandrup. Formand for Trafikudvalget i Region Hovedstaden

Siden 1947 har der været langt mellem sammenhængende planer for transportnettet – der i dag er nærmest ikke-eksisterende. Fremkommeligheden på indfaldsvejene er for ringe, og en regulær parkeringskrig udspiller sig mellem kommunerne. I stedet skal vi tilstræbe sammenhængende planlægning, så pendlere kan parkere ved stationen og tage det kollektive ind til centrum eller benytte supercykelstier på tværs af regionen. Det kræver én demokratisk styret central myndighed med ansvar for trafiktiltag samt penge til langsigtede investeringer.

Fingerplanen sikrede i midten af sidste århundrede en overordnet ramme for byudviklingen i Københavnsområdet og sørgede for, at de grønne områder omkring København ikke forsvandt, i takt med at byens indbyggere flyttede fra usle boligforhold på brokvartererne ud til forstæderne En ramme for den overordnede udbygning af transportnettet var en vigtig del af fingerplanen. Forstæderne blev bundet sammen med København i fingrene – både med god, kollektiv skinnebåren trafik og et højklasset vejnet.

Selvom Region Hovedstadens borgere spilder ca. 17 mio. timer i trafikken hvert år (ikke medregnet forsinkelser i tog- og bustrafikken), bliver der ikke for alvor gjort noget ved problemet bortset fra halvkvalte forsøg fra Region Hovedstadens side, såsom at lave et trafikcharter med nogle trafikinvesteringer, som alle (næsten) er enige om.

Men alene i Region Hovedstaden er der 29 vejmyndigheder – 28 kommuner (fraregnet Bornholm) og Vejdirektoratet. Der er ingen realistisk verden, hvor så mange myndigheder kan enes om noget som helst.

Tag en vej som Roskildevejen – en hovedindfaldsåre til Storkøbenhavn. Her skal 7 vejmyndigheder på mirakuløs vis mødes og blive enige om fælles tiltag, f.eks. ITS-investeringer, der kunne skabe bedre fremkommelighed. Det sker simpelthen ikke, tværtimod. Det, vi ser, er, at flere og flere vælger motorvejene, hvor Vejdirektoratet står for fremkommeligheden.

Et andet godt eksempel på manglende sammenhæng er den parkeringskrig, der udspiller sig mellem København og Frederiksberg kommuner. København har i årenes løb udvidet parkeringszoner for at mindske presset på vejene. Frederiksberg indførte parkeringsbegrænsninger som modsvar, da pendlerne var begyndt at parkere i bydelen. København fulgte efter med nye p-zoner bl.a. i Valby. Det er et spørgsmål om tid, før de nære omegnskommuner også begrænser parkeringen for at slippe for pendlerne. Det skader den trafikale sammenhæng, at den enkelte kommune kan sende aben videre.

Et tredje eksempel er supercykelstierne. Udgangspunktet for supercykelstierne er helt rigtigt. Skab et højkvalitets sammenhængende cykelstinet, der giver optimale forbindelser for pendlerne. Og Supercykelstierne virker. Men på kortet over Supercykelstier er der en sort plet på Amager. Tårnby Kommune vil ikke være med. En kommune stiller sig i vejen og kan derved blokere for forbedret fremkommelighed for alle Amagers borgere.

Manglen på sammenhæng i den kollektive trafik er åbenlys. Det er indlysende, at 3 trafikselskaber er 2 for mange, og at sammenhængen ikke er der – selvom man har gjort et forsøg med DOT!

Hvordan skaber vi så bedre sammenhæng. Transport for London, der har ansvaret for kollektiv trafik, cykelstier, dele af vejnettet m.m. er en oplagt inspirationskilde. Der er brug for en central myndighed, der både har ansvar for planlægningen og udførslen af trafiktiltag uanset, hvilken trafikform vi taler om. Samtidig skal der også være penge med, så det bliver muligt at lave langsigtede investeringer. Mange af de ting, vi ved, giver god mening såsom MaaS (Mobility as a Service), kræver sammenhæng og planlægning. Det kommer ikke med så mange forskellige aktører.

Og så skal den centrale myndighed være demokratisk styret. Fokus skal være på borgernes behov og ønsker og på hele tiden at sikre, at trafikken fungerer – ikke at sikre overskud til aktionærer!

 

No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this post)

Share

About Author

(0) Readers Comments

Comments are closed.