Synspunkter — 14 januar 2018

Her er den kommunale værktøjskasse.

Af Rune Asmussen, Afdelingschef, Plan, byg og veje, Randers Kommune, Næstformand – Trafik & Veje

Alle kommunerne har nu fået nye byråd og dermed også nye stående politiske udvalg. De lokale politikere er klar til at arbejde med udviklingen af kommunerne de næste 4 år.

Et at de områder, de skal tage fat på, er vej- og trafikområdet, og jeg glæder mig personligt til, at vi sammen kan fortsætte den gode udvikling i Randers Kommune. Den er nærmere beskrevet i en portrætartikel inde i bladet.

For mange af medlemmerne i de nye udvalg vil det være første gang, de skal arbejde med vej- og trafikområdet. Min erfaring er, at de lokale politikere nye som gamle er drevet af ægte engagement og holdninger til det trafikale område. Det politiske arbejde, de udfører, er helt uvurderligt for udviklingen af det område i kommunerne, som alle borgere har en holdning til, og som vi som fagfolk kærer os så meget om.

Trafik & Veje ejes af kommunerne sammen med Vejdirektoratet og vejsektorens leverandører. Det er et blad, hvor det er sektorens egne teknikere, der skriver for kollegerne. Her udveksles vigtig viden og erfaringer. Men artiklerne indeholder også meget viden, som politikere kan bruge i arbejdet med prioriteringen af vejbudgetterne og udviklingen af kommunerne.

Vi har derfor i bestyrelsen for Trafik & Veje besluttet at sætte særlig fokus på kommunerne i det første halvår af 2018. Vi har samtidig besluttet at sende 7 eksemplarer af Trafik & Veje til alle kommunernes tekniske udvalg frem til sommerferien.

Vi håber, der vil blive taget godt imod tilbuddet. For vej- og trafikområdet er et vigtigt ansvarsområde for kommunen.

Vi har i hvert nummer fokus på 2 temaer, og vi vil i dette og de kommende 5 numre have temaer om Mobilitet, Broer og tunneler, Afmærkning, Vejudstyr, Vejbelysning, Trafiksikkerhed, Vejbelægninger, Nye byområder – byudvikling samt Cykeltrafik.

Vi vil komme med gode eksempler og herigennem fylde den kommunale værktøjskasse op.

Der er i kommunerne nok 3 hovedområder, der skal være fokus på.

Den første er vejenes tilstand. Det er her vigtigt at vedligeholde vejene, så de mange mio. kr., der er investeret i vejnettet, kan fastholdes i vejkapitalen.

Det andet område er fremkommeligheden på vore veje. I mange kommuner arbejdes der også målrettet med at få en bedre mobilitet. Den stigende trafik stiller i højere grad krav til kommunerne om, at vi anvender vores infrastruktur bedre og det vel og mærke på en miljørigtig måde. Det kan være ved at tilbyde bedre faciliteter for cyklisterne og bedre kollektiv trafik. Vi har i Randers bl.a. arbejdet med at forbedre forholdene for cyklister.

Men det kan også være udbygning af vejnettet og gerne på måder, der sikrer trafikale løsninger samtidigt med, at der skabes byudviklingsmuligheder og sågar klimasikring. Vores arbejde med Byen til Vandet i Randers er et eksempel på dette.

Og endelig er der trafiksikkerheden. Antallet af uheld er faldet stødt gennem mange år, men er nu desværre begyndt at stige igen. Der er derfor vigtigt at kommunerne har stort fokus på trafiksikkerheden ved udformning af vejene og supplerer med kampagner, der også kan være ganske effektive.

Trafik & Veje vil i løbet af det kommende halve år fylde den kommunale værktøjskasse op med gode eksempler på, hvorledes kommunerne kan bidrage til at forbedre vejene, mobiliteten og sikkerheden.

Vi håber værktøjskassen vil blive brugt.

Rigtig godt nytår til alle.

No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this post)

Share

About Author

(0) Readers Comments

Comments are closed.