Synspunkter — 10 juni 2018

Velkommen til verdenskongressen

Af Svend Tøfting, Fmd. ITS Danmark

Mandag d. 17. september slår Bella Centret i København dørene op på den hidtil største kongres om Intelligente Transportsystemer. Det er den 25. i rækken af verdenskongresser, og den beretter om den nyeste teknologi inden for transportområdet, og hvordan vi kan skabe bedre mobilitet. Der forventes op mod 15.000 deltagere. De seneste to kongresser blev afholdt i Melbourne og Montreal.

Det er Københavns Kommune, der er vært, og ITS Verdenskongressen vil være et unikt udstillingsvindue for fremtidens transport. ITS Danmark er meget aktiv i planlægningen.

Det overordnede mål for kongressen er at komme med løsninger på, hvordan vi kan give god mobilitet til alle på en miljø- og trafiksikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Bilisterne skal have gode kår på vejene, der skal være et godt kollektivt trafiksystem, og vi skal fremme mere miljøvenlige transportformer såsom cykler.

Transportministerens ekspertgruppe for Fremtidens Mobilitet præsenterede i marts måned en ny undersøgelse. Det blev her konstateret, at selvkørende biler ikke vil løse vore trængselsproblemer, og det gælder især i de større byerne, hvor trafikken forventes at stige med 47% frem til 2030 og som alt andet lige vil betyde 150% mere trængsel.

Vi er derfor nødt til at tænke alternativt i byerne. Der er her heller ikke mere plads. Vi bliver nødt til at dele de arealer, der nu en gang er til rådighed.

Så derfor peger ekspertgruppen på, at vi i højere grad skal fremme delebiler, samkørsel og ”Mobility as a Service” (MaaS), hvor trafikanterne får mulighed for at vælge den transportform, der netop passer til den enkelte rejse.

Transportministeriet har også set på mulighederne for at fremme MaaS i en rapport fra maj måned. Her foreslås det, at staten aktivt bør reducere kritiske barrierer for udrulning af MaaS i Danmark, men ikke påtage sig en styrende rolle for en MaaS-løsning, for at sikre, at potentialet ved MaaS kan realiseres.

Der skal endvidere stilles krav til transportudbyderne om adgang til transportdata og åbne APIer samt adgang til videresalg af enkeltbilletter til standardpris. Det kan sikre adgang til alle transportudbyderes services for MaaS-operatører, hvorved de kritiske barrierer for udrulning af MaaS reduceres markant.

Samtidig peges der på ,at Rejseplanen og Rejsekort er en mulighed for at blive videreudviklet til egentlige MaaS-løsninger.

Og her er der allerede et første bud på en MaaS løsning klar. Den er udviklet af Nordjyllands Trafikselskab i samarbejde med Rejseplanen og med støtte fra Trafikstyrelsen. Og denne første danske MaaS app blev frigivet i Nordjylland medio maj, og den bliver faktisk præsenteret på Verdenskongressen, hvor alle delegerede kan køre gratis i København med kollektiv trafik ved at anvende denne app.

Det er vigtigt med sådanne initiativer, for hvis vi skal bevare vores mobilitet trods mere trafik, skal vi arbejde med alle løsninger.

Det er vigtigt, at vi ser fremtidens transportsystemer bredt nuanceret. Vi skal på den ene side forsøge at minimere behovet for transport og få den anden side tilbyde effektive transportsystemer til dem, der har behov for at blive transporteret.

Vi skal nok investere i ny infrastruktur, hvor der er behov herfor, men det er især vigtigt, at vi forsøger at forbedre mobiliteten med digitale løsninger. Vi skal fx intensivere indsatsen for i højere grad at anvende digitale møder. Det vil reducere behovet for at blive transporteret.

Det gode ved at fremme digitale løsninger er, at de kan anvendes af alle og give bedre mobilitet til alle. Investeringer i infrastruktur hjælper udelukkende lokalt.

Jeg håber, at ITS verdenskongressen kan blive at godt fundament for udvikling af den danske mobilitetsstrategi. Hvis vi skal løse fremtidens store udfordringer med mere trængsel, skal vi alle ændre adfærd og deltage i en bedre udnyttelse af den eksisterende infrastruktur.

Og jeg er glad for, at alle nordiske transportministre vil deltage i en Round Table på verdenskongressen, hvor fremtidens mobilitet skal drøftes. Du kan læse mere om kongressen i en række artikler i dette nummer.

Dette nummer indeholder også artikler fra alle regionerne om deres arbejde med bedre mobilitet, og et gennemgående træk er her også, at vi i langt højere grad skal anvende de digitale muligheder. Disse regionale mobilitetsplaner bør indarbejdes i en samlet national mobilitetsplan – en masterplan.

Vi skal samtænke alle muligheder for at forbedre mobiliteten. Det skal være en plan for konkrete investeringer i infrastruktur, fremme af de digitale platforme, MaaS systemer og generel anvendelse af de nye køretøjsteknologier.

Og jeg håber verdenskongressen kan være et godt afsæt for dette arbejde.

 

No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this post)

Share

About Author

(0) Readers Comments

Comments are closed.