Synspunkter — 13 juni 2017

Følg kundens behov

Af Nikolaj Nøhr-Rasmussen, Site Manager, Volvo Cars R&D, Denmark

Medlem af SIRI-kommissionens transportgruppe.

I SIRI-kommissionen diskuterer vi, hvordan vi kan forberede Danmark bedst muligt på den endnu mere digitale fremtid, der kommer i løbet af de næste 10-20 år. Transport – og specielt selvkørende teknologi er højt på agendaen i dette halvår. Hvordan kan vi udnytte dette til at komme et skridt foran? Jeg hører tit, at vi skal være testland for autonome biler. Det er en god ide, men bliver også nemt bare billige politiske point, idet man tit glemmer en vigtig faktor i den ligning: bilindustrien, som jo skal levere både teknologi og arbejdstimer, hvis man skal teste noget nyt og dynamisk.

Som udgangspunkt – og det er vigtigt at forstå – vil enhver producent helst teste ny teknologi i enten egen baghave, da det er meget nemmere, eller også på et strategisk vigtigt salgsmarked. Da Danmark hverken er baghave eller et stort marked, så er vi altså bagud på point fra start set fra bilindustriens perspektiv. Så hvis vi skal gøre os gældende, må vi finde parametre, som vi er foran på, og som samtidigt er vigtige for bilindustrien, og her tænker jeg, at vi heldigvis har flere muligheder.

For det første har vi (i hvert fald i byerne) et udmærket offentligt transportsystem, og vi er meget langt, hvad angår cykeltransport. Jeg tror begge dele vil være vigtige i mange fremtidsscenarier – også i udlandet – fordi det kombinerer velvære og sundhed med miljøhensyn. Men offentlig transport mangler til dels hensyn til individuelle behov, og her spiller bilerne naturligvis ind i dag og i fremtiden. Udvikling og test af multimodale systemer med meget høj integration af de forskellige transportformer med udgangspunkt i den enkeltes brugers behov, tror jeg, ville være et godt område at satse på. Lad os kombinere (selvkørende) (dele-) bilers styrke i helt-til-døren transport, med kollektiv transports styrke i trængsels- og miljøeffektiv transport, med cyklens effektivitet og sublime helse- og miljøegenskaber på de korte afstande på en måde, der er acceptabel og relevant for brugerne. Derved vil de betale for det, og det skaber et økosystem, som er interessant for de kommercielle spillere at vide noget mere om.

For det andet er penetrationen og accepten af avancerede IT-systemer relativt høj i Danmark. Folk er vant til online services, betaling over nettet, datadeling, deleøkonomi m.m. For at lave storskalaforsøg i en by (eller på landet) er det en klar fordel, at disse basale teknologier allerede er i brug hos mange mennesker. Samtidigt er de danske byer relativt åbne for nye forsøg, og man kan derfor inddrage både byplanlægning og offentlige transportsystemer for alvor. Det giver en kort udrulningsperiode (sammenlignet med andre lande/byer), og tid er en meget afgørende konkurrenceparameter.

For det tredje har vi en nogenlunde civiliseret og regelret trafikadfærd, hvilket formentligt også vil være en attraktiv parameter, fordi man derved først kan teste i de letteste omgivelser. Det kan dog også være en ulempe, idet systemerne netop skal kunne virke i mere kaotiske bymiljøer, simpelthen fordi det er der, markedet er størst.

Der er helt sikkert også andre parametre, hvor vi kan have en konkurrencefordel, men min hovedpointe er: hvis vi skal med på den forreste vogn inden for moderne transportteknologi, skal vi tænke mere i, hvad de øvrige aktører (herunder bilindustrien) gerne vil, end, hvad vi selv gerne vil. Simpelthen fordi de har en vigtig ingrediens: teknologien og produkterne. Det er fuldstændigt, som når man skal sælge andre varer – start med kundens behov. Og i dette tilfælde er kunden i første omgang dem, som leverer teknologien.

Hvis vi først kommer på dét landkort, vil der være masser af både forsknings- og jobmuligheder samt store samfundsbesparelser, idet vi vil kunne udnytte vores byrum langt bedre. Det er der mange andre, som skriver om.

SIRI-kommissionen

IDA har sammen med folketingsmedlem for Radikale Venstre Ida Auken taget initiativ til Siri Kommissionen, der bl.a. skal kortlægge, hvordan Danmark kan udnytte udviklingen inden for kunstig intelligens og den digitale disruption til vækst og flere job. Kommissionen har i foråret 2017 kikket på transport, og der vil foreligge en rapport til Folkemødet på Bornholm medio juni 2017.

No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this post)

Share

About Author