Synspunkter — 19 november 2016

Vejforum 2016

Af Stig Haumann Langsager, Projektchef Odense Kommune

Traditionen tro får en af dem, der er med til at planlægge dette års Vejforum, lov til at skrive synspunktet i Trafik & Veje umiddelbart før årets konference.

Jeg har derfor spekuleret over, hvad det skal indeholde?

Vejforum er årets største faglige konference. En konference som en række af vores kollegaer tog initiativ til tilbage i 2000, og den første konference så dagens lys i 2001.

Allerede dengang var der stor fokus på behovet for videndeling, og konferencen blev målrettet mod den megen viden, der ligger i branchen og alle de spændende tiltag, der sker rundt omkring i både kommuner og dengang amter, Vejdirektoratet samt hos rådgivere og andre samarbejdspartnere.

Alle bidrog med spændende erfaringer, og interessen for Vejforum er vokset gennem alle årene.

Når Faggruppen hvert år sidder og skal udvælge de indlæg, der skal med på årets Vejforum, kan vi se en tydelig tendens i retning af, at indlæggene bliver bedre og bedre. Vi har et svagt stigende antal indlæg at vælge imellem, og Faggruppen gør et stort arbejde i at vurdere samtlige indlæg for at få de bedste med på årets Vejforum.

Vi følger også med i, hvad der er oppe i tiden, og mangler vi indlæg inden for et bestemt område, søger vi spændende indlæg rundt i både Danmark og udland.

Årets tema er Smart og bæredygtig infrastruktur – kan det ændre vores adfærd?

Rigtig mange af vores veje er i perioder belastet af tæt trafik, og mange trafikanter bruger meget tid på at holde i kø. Tid som rent samfundsmæssigt kunne bruges langt bedre, bl.a. sammen med familien.

En mulighed for at klare den stigning, der sker i trafikken, er at udbygge vores vejnet yderligere. Det er en særdeles dyr løsning og tager meget plads specielt i byerne, fordi der i så fald skal rives en lang række bygninger ned for at skabe plads til vejene.

En anden mulighed er at ændre trafikanternes adfærd, således at de enten vælger et andet transportmiddel, kører på andre tidspunkter, kører flere sammen eller bare kører en omvej for at undgå at holde i kø.

Denne nudging kræver tilvænning og er ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden.

Vi har på de senere års Vejforum bragt en række indlæg, som omhandler emnet, da vi ser det som et oplagt alternativ til at bygge nye veje.

Der snakkes også en del om selvkørende biler, og disse giver helt nye muligheder for at ændre kapaciteten på vejene, idet selvkørende biler kan håndtere trafikken væsentlig bedre, end vi bilister kan. Der er mulighed for at køre tættere som enkeltbilist, og der kan også køres i kolonner, således at det er forreste køretøj, der sætter hastighed og retning. Begge dele giver mulighed for plads til flere biler på de samme veje.

Hele ITS-teknologien er også en oplagt mulighed for at hjælpe trafikanterne til et bedre valg. Denne teknologi buldrer frem i disse år og vil med sikkerhed betyde, at vi i fremtiden skal forholde os til en lang række nye spørgsmål, når vi færdes på vejene.

Erfaringerne på området er enten ikke særligt store endnu, eller også er vi bare ikke opmærksomme nok på at dele ud af dem, således at vi i fællesskab bedst muligt kan udnytte de mange kilometer veje, der dækker det meste af Danmark.

Vi vil gerne sætte endnu mere fokus på området i de kommende år og vil derfor opfordre til at indsende forslag til indlæg til næste års Vejforum i løbet af foråret.

Vi oplever stor interesse fra alle deltagere for vores udstilling, og de mange udstillere kommer også hvert år med en lang række nye tiltag, som bliver præsenteret på standene.
Udstillingen er blevet udvidet ret så meget i løbet af årene, og der efterspørges mere tid til at besøge standene.

Der er livlig diskussion, og mange kontakter bliver knyttet i løbet af de to dage.

Alt i alt må vi konstatere, at Vejforum er noget branchen efterspørger og gerne vil bidrage med.

Derfor skal min opfordring være, at alle bidrager med endnu flere spændende forslag til oplæg, så Vejforum indeholder netop det, som efterspørges.

No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this post)

Share

About Author