Synspunkter — 13 november 2017

Vejforum 2017 – international inspiration

Af Kim Schwartzlose

MOE|Tetraplan

Vejforum 2017 er spækket med spændende internationale oplægsholdere. Målet er at sikre nyhedsværdi og give den bedste inspiration til aktører og beslutningstagere, der arbejder med veje, trafik og infrastruktur. Det internationale udsyn er særligt vigtigt i disse år, hvor den teknologiske udvikling går stærkt. Det handler bl.a. om selvkørende biler, digitalisering og nye platforme, der kan understøtte mobilitet. Droner, kunstig intelligens og data om adfærd er andre elementer, der udfordrer.

Et mål er, at vi som sektor skal bidrage med en effektiv og bæredygtig transport af personer og varer. Et andet mål er, at vi undgår at investere langsigtet uden af tage højde for den eksponentielle digitale udvikling, der er i gang. Vi skal undgå fejlinvesteringer i en sektor, som jo netop er kendetegnet ved langsigtede investeringer.

Udviklingen og udfordringerne understreger, hvor vigtig dialogen med de folkevalgte beslutningstagere er, og at dialogen handler om meget mere end bevillinger og asset management. Vi skal som fagfolk og specialister spille ind med vores viden og perspektiv og dermed understøtte udviklingen af politiske visioner og have mod til at afprøve nye og smarte løsninger. Den 1. januar tiltræder de nyvalgte byråd, og det er også en god anledning til at gentænke dialogen med de folkevalgte. I år har vi dialogen på agendaen på Vejforum, bl.a. med de to folketingsmedlemmer og transportordførere, Kristian Pihl Lorentzen og Rasmus Prehn. Det bliver spændende at høre, om de kommer med løfter om en påkrævet langsigtet transportplan for Danmark. Inspiration kan fx hentes fra Norge og Sverige.

Som fagfolk har vi et stort ansvar for at formidle de mange nye muligheder til de folkevalgte i nogle forståelige og spændende beslutningsoplæg. Det er i det gode samspil mellem fagfolk og politikere, at udviklingen i vores sektor skabes.

Men udviklingen handler også om bevillinger. Et budskab til politikerne er, at der skal skabes rum og plads til innovation. Her er Vejforums deltagerkreds – kommunale og statslige fagfolk, private aktører og repræsentanter fra forskning og udvikling – en stærk forsamling.

IDA’s SIRI-kommission udgav i sommer ”Fremtidens transport er digital”, der anbefaler – i lighed med en række andre aktører – at Danmark inden udgangen af 2018 skal have en national handlingsplan for transport. Desuden anbefaler rapporten, at der skal afsættes en pulje på 100 mio. kr. til udvikling af et ”eksperimentelt miljø”. Det er i hvert fald ét meget konkret bud på, hvordan vi kan skabe udvikling og afprøve nye løsninger. Kommissionen peger fx på, at testmiljøer med førerløse biler og fri adgang til de ”big data” som kan skabe nye services, distributions- og logistikprodukter, er nogle af de områder, hvor der kan sættes ind.

En stærk vej- og trafiksektor forudsætter visioner, ressourcer, kompetencer og mod. Målet er bæredygtighed, effektivitet og – som en god sidegevinst – markedsfordele til de danske virksomheder. I det spil er den internationale orientering helt afgørende.

Håber vi ses på Vejforum.

No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this post)

Share

About Author