Synspunkter — 23 november 2019

Rækkeviddeangst i en elbil!

Af direktør Eva Kanstrup, Teknik og Miljø, Herning Kommune og formand for Vejforum

Mange kigger til Norge, når det handler om incitamenter til at gøre det mere attraktivt at anskaffe elbiler. I 2018 købte nordmændene 30 gange så mange elbiler som danskerne, og i den udstrækning elbiler er et mål i den grønne omstilling, ja så er det en stor succes. Ambitionerne for, hvor mange elbiler vi skal have i Danmark i 2030, er også store! Ikke noget vi i kommunerne og vejsektoren har meget indflydelse på, men vi har aktier i opgaven med at tilvejebringe den infrastruktur, der skal til for, at elbilerne kan få vægt i den grønne omstilling.

Indlysende at der skal være kapacitet i elnettet og ladestandere nok til, at elbilerne kan være et driftsikkert alternativ. Erfaringerne fra Norge viser, at vi gør klogt i at rette endnu mere fokus på denne udfordring. Et nyt ord har sneget sig ind i ordbogen: rækkeviddeangst. Altså angsten for om man nu har strøm nok på bilen til at kunne nå frem, og om der er en ladestation, når man har brug for den. En problematik, der får endnu større betydning nu, hvor temperaturen falder og elbilernes batterier mister kapacitet.

Man skal ikke åbne mange norske aviser for at læse om den kamp, der udspiller sig mellem elbilejere på ladestationerne, fordi der ikke er kapacitet nok. Læg hertil elbilejere, der beretter om, at man skal have et utal af ladebrikker og smartphone-apps for at kunne få adgang til de forskellige opladningsstationer. Det er alt i alt et veritabelt mareridt af passwords og tidsspilde, der i værste fald kan få bilkøberne til at tøve med at anskaffe elbiler. Vi kender problematikkerne i Danmark, men det er i fuld skala i Norge.

Hidtil har det primært været kommunerne i Danmark, der har skabt muligheden for opladning af elbiler. Er det også en kommunal opgave fremover? Er det forsyningsselskabernes ansvar? Eller er det markedskræfterne, der skal løse det? Vi er helt afhængige af en klar arbejdsdeling og ikke mindst af en handlingsplan, så vi får en styret udbygning og den nødvendige kapacitet.

Men elbiler gør det ikke alene. Skal transportsektoren være med til at løfte ansvaret for 70 % reduktion af drivhusgasser i 2030 – som den politiske målsætning er – så skal der et meget bredere fokus til. Overordnet er vi i kommunerne helt afhængige af, at der er en sammenhængende national politik, der understøtter mobilitet, ellers sander vores byer til i trængsel. Den kollektive trafik lider og mange busruter nedlægges i landområderne, og det er uheldigt, hvis man vil have, at folk bosætter sig på landet og i yderområderne.  Det handler om prioritering af og investeringer i kollektiv trafik, midler til at fremme cyklisme, gang, samkørsel og alle de transportformer, der til sammen udgør en smart, effektiv, klimarigtig og bæredygtig transport. Uanset, hvor i landet man bor.

Som sektor er det selvfølgelig vigtigt, at vi netop handler som én samlet sektor og tager ansvar. Det er fint med målsætninger og bindende aftaler, men det er handlinger, der tæller!

No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this post)

Share

About Author

(0) Readers Comments

Comments are closed.