Synspunkter — 15 oktober 2018

Efter ITS verdenskongressen

Af Svend Tøfting, Formand ITS Danmark og Ansv. Red. Trafik & Veje

ITS verdenskongressen i september er overstået. Der var i en hel uge fokus på København og intelligente transportsystemer. Og der blev en succes.

Med 250 sessioner, 400 udstillere og 10.000 deltagere. Det blev en uge med en fantastisk stemning.

Jeg havde med de to kasketter som formand for ITS Danmark og ansv. Redaktør mange aktiviteter i forbindelse med kongressen.

ITS Danmarks bestyrelse var meget aktiv. Vi havde sammen med de andre nordiske ITS organisationer ITS Norge, ITS Sverige og ITS Finland sat fokus på, hvorledes vi i de nordiske lande anvender de nye teknologier på tværs af grænserne.

Vi havde vores egen kongresrum, hvor der gennem ugen var 13 sessioner spændende fra REAL-TIME MARITIME INFORMATION SHARING over AUTOMATION AND SAFETY – AT SEA AND ROADS til BETTER MOBILITY WITH PUBLIC TRANSPORT.

Vi havde også vores egen store fælles stand – Nordic Pavilion – som var et mødested for de nordiske lande gennem hele ugen og med mange nordiske præsentationer. Det blev en uge, der viste, at de nordiske lande ikke blot kan samarbejde, men også har samme tilgang til at løse mange af vore trafikale udfordringer på samme måde.

Jeg har som formand for ITS Danmark og som bestyrelsesmedlem af ERTICO, der arrangerer kongressen hvert tredje år i Europa, nok haft en vis indflydelse på at kongressen kom til København.

Det var derfor en særlig glæde af at få tildelt en specialpris under VIP Dinner på Københavns rådhus.

Begrundelsen for tildelingen var primært mit mangeårige arbejde med at bringe Danmark med på den europæiske ITS scene gennem medlemskabet i ERTICO. Jeg havde her igennem bragt den europæiske ITS congres til Aalborg i 2007 og verdenskongressen til København. Jeg havde endvidere været med til at styrke de offentlige ITS interesser. Og endelig har jeg som ambassadør for kongressen i København bidraget til at tiltrække mange danske deltagere til kongressen.

Den største glæde var dog, at det lykkedes at lave en meget vellykket kongres i København.

Og tager jeg redaktørkasketten på, ja så udgav Trafik & Veje et specialnummer på engelsk på 76 sider. Den havde fokus på ITS udviklingen i de nordiske lande. Den blev udleveret til alle delegerede på kongressen.

Og hvad var så hovedpunkterne på kongressen. Det var meget førerløse biler og Maas systemer, som det fremgår af resumeet fra afslutningssessionen, der er gengivet på side 54-55.

Fra dansk side bidrog vi nok især på to områder. Det var dels anvendelse af avanceret signalstyring og på MaaS området.

Den dansk udviklede MaaS app MinRejseplan blev implementeret i København i forbindelse med kongressen. Den blev tilbudt alle delegerede, og der blev for første gang leveret en elektronisk billet til alle delegerede så de kunne køre gratis i den kollektive trafik.

Verdenskongressen er nu overstået, og vi kan se tilbage på en spændende periode.

Den kommende tid vil så vise, om vi herhjemme formår at implementere de mange teknologiske muligheder, som verdenskongressen præsenterede, så vi fortsat kan forbedre vores mobilitet, trafiksikkerhed om trafikmiljø.

Alle taler om en masterplan for transportområdet, og den skal ud over investeringer i infrastruktur og kollektiv trafik også omfatte en plan for anvendelse af de nye teknologiske muligheder.

Men det kræver at vore landspolitikere i højere inddrager de teknologiske muligheder i deres planer. Og det bliver den store udfordring.

Trafik & Veje udgav i forbindelse med Verdenskongressen en specialudgave på engelsk, som blev udleveret til alle delegerede på kongressen. Den havde mange artikler fra de nordiske lande og kan ses  ved at klikke her.

No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this post)

Share

About Author

(0) Readers Comments

Comments are closed.