Synspunkter — 14 september 2018

Af Michael Møller Nielsen, adm. direktør Danske Busvognmænd (fra 1. januar 2019 – Dansk PersonTransport)

Denne udgave af Trafik & Veje sætter fokus på, hvem der skal sikre fremtidens mobi- litet. Region Hovedstaden peger på hel- hedstænkning og Movia i en central rolle på Sjælland i en ny forretningsplan, DSB er klar til at påtage sig en stor rolle godt hjulpet af ny infrastruktur og togmateriel, og fjernbustrafikken kan under de rette for- udsætninger også fortsætte den store po- sitive udvikling, vi har set de seneste år. Og oven i dette bliver MaaS nævnt af flere som jokeren, der kan få flere passagerer over i den kollektive trafik, delebiler, samkørsel og andre mobilitetsformer på ”grænsen” til kollektiv trafik.

Hvem har så ret? Alle, selvfølgelig.

Opgaven for den kollektive trafik i fremti- den består i at udviske grænserne mellem transportformerne. Her vil jeg dog supplere med endnu en vigtig forudsætning for, at  vi når i mål med ambitionerne – et stærk transporterhverv.

Langt størstedelen af busserne i den kollektive trafik drives af private operatø- rer på baggrund af udbud fra trafikselska- berne. Konkurrenceudsættelsen af driften af offentlig servicetrafik er en model, der har vist sit værd gennem årtier, men også en model, der skal justeres og i fremtiden kræver meget af operatørerne: Omstilling til nye, grønnere energiformer, digitalisering og stadig større krav om, at kunderne får en ren, komfortabel, sikker og servicemin- ded rejseoplevelse om bord på bussen.

Taxierhvervet vil udvikle sig inden for rammerne af en ny lovgivning, der trådte    i kraft ved årsskiftet, men opgaven med at være den sidste livline for mange rejsende i nogle dele af landet og den vigtigste le- verandør til trafikselskabernes fleksible og individuelle transporttilbud til borgerne forbliver den samme og er fundamental for fremtidens mobilitet.

Fjernbusselskaberne kan se tilbage på år med betragtelig passagervækst, men også fremad mod nye udfordringer, hvor det også bliver nødvendigt for sektoren at påtage sig et socialt og samfundsmæssigt ansvar i forhold til f.eks. betjening af ud- kantsområder og en tilvejebringelse af en rejseform, der er økonomisk tilgængelig for også studerende, pensionister og børn.

Med disse opgaver for øje er der brug for et stærkt persontransporterhverv, der kan gå i dialog med myndigheder, trafiksel- skaber og andre samarbejdspartnere om rammerne for og samarbejdet om fremti- dens mobilitet – på tværs af transportfor- mer! Derfor er jeg også glad for, at vi fra januar 2019 kan samle hele det danske persontransporterhverv på vej i foreningen Dansk PersonTransport, der samler bus, taxi, offentlige  servicetrafik, sygetransport og bestillingskontorer.

No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this post)

Share

About Author

(0) Readers Comments

Comments are closed.