Synspunkter — 15 juni 2021

Af Mogens Kjærgaard Møller, adm. direktør, Rådet for Sikker Trafik.

Kan du huske sidste gang, du var ved at komme for sent til et møde og måtte småløbe afsted for at nå det? Eller da der var megalangt at gå fra busstoppestedet? Eller da du sad i en bilkø, der ikke rørte sig ud af stedet, mens du blev mere og mere tidspresset?

I sådan en situation kan jeg godt forstå, at mange kan tænke, at hvis man på hvert et gadehjørne kunne leje et elektrisk løbehjul, ville mange problemer være løst. Færre biler, mindre forurening og støj, og alle kommer hurtigere frem. 

Der er mange gode argumenter for, at vi skal arbejde hen imod mere mikromobilitet og gentænke vores transportvaner, så de bliver mere fleksible og mindre miljøbelastende. Så jeg kan sagtens se fordele. Men jeg kan også se udfordringer.

Når jeg ser på det med trafiksikkerhedsmæssige øjne, så har den nuværende ordning med at tillade og blande elektriske løbehjul, hurtigkørende speed pedelecs, el-skateboards, uniwheels etc. på cykelstierne sammen med cyklister ikke været en ubetinget succes. Tværtimod er det bekymrende med de mange alvorlige ulykker og skader, der er fulgt i slipstrømmen på de elektriske køretøjer. Vi har hørt om hovedskader, brækkede lemmer og folk, som sad med forslåede ansigter og nogle af deres tænder i hænderne, når akutberedskabet nåede frem. Det er ulykker, som vi skal tage alvorligt.

Jamen, der sker jo også ulykker blandt cyklister, har et af modargumenterne været, når vi har advaret om flere ulykker med de elektriske køretøjer. Korrekt, men det skal ikke være en undskyldning for at åbne ladeporten op på fuldt gab og bare lade elektriske køretøjer – der for manges vedkommende ikke er designet til transport, men til leg – suse ud på veje og cykelstier. For hvis prisen er mange flere skader, bør vi regulere og ikke bare giv los i fascinationens navn.

Det, synes vi, var tilfældet, da den nuværende ordning med elektriske køretøjer på cykelstierne blev indført. Der var masser af advarsler: Der vil komme kaos på fortovet, flere skader, cykelstierne er ikke indrettet til det, politiet får svært ved at håndhæve reglerne etc. Mange advarede – og stort set alle blev overhørt. Og så kom konsekvenserne. Desværre.

Derfor er det positivt, at der politisk nu bliver lyttet til erfaringerne, og at det nu er muligt for kommunerne at sætte et loft over antallet af el-løbehjul, stille krav til parkering mv. Og ikke mindst at cykelhjelm efter alt at dømme bliver lovpligtigt på el-løbehjul fra 2022.

Men vi er ikke i mål endnu. Prøv fx at forestille dig, hvor svært andre trafikanter kan have ved at se dig, hvis du kommer susende på et elektrisk skateboard eller uniwheel med 20 km/t en mørk, regnfuld efterårsdag i byen, og lygterne sidder få centimeter over jorden. Det siger sig selv, at det er farligt, og at hvis der sker noget uforudset, kan du have svært ved at holde balancen. Så der er stadig nogle elektriske køretøjer, som vi helst ser forbudt i trafikken. Uniwheels, hoverboards, el-skateboards mv., der ikke har noget styr, er mere et legetøj end et køretøj.

Så næste gang man vil tillade nye køretøjer i mikromobilitetens navn, er min anbefaling, at man lytter til og tager alle advarsler alvorligt og finder løsninger, før man eventuelt slipper køretøjerne løs. Det er en god, dansk praksis at forebygge. Det har gavnet os mange gange på trafiksikkerhedsområdet. Hvis vi ikke gør det, kan prisen blive høj. For nogle ultimativ høj.

No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this post)

Share

About Author

(0) Readers Comments

Comments are closed.