Redaktionelt nyt — 21 november 2014

November nummeret af Trafik & Veje er nu på gaden. I dette nummer lægges er op til Vejforum i begyndelsen af december og det andet tema er Vejreglerne.

I månedens synspunkt betoner Per Jacobsen, Vejdirektoratet og Mikael Kirkfeldt, Aalborg kommune at det er vigtigt at bruge vejreglerne. Vejreglerne er med til at sikre, at det danske vejnet er fremkommeligt, tilgængeligt og trafiksikkert med fokus på miljø, klima og bæredygtighed. Og de opfordrer til at alle i vejsektoren kræver af samarbejdspartnerne, at de gør det samme.

Temanummeret indeholder 8 artikler om Vejregler og 4 om Vejforum.Artikellisten kan ses her

No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this post)

Share

About Author

(0) Readers Comments

Comments are closed.