Om Trafik & Veje

Bestyrelsen for Trafik & Veje er

Se vedtægter for Trafik & Veje HER

Trafik & Veje ændrede navn fra Dansk Vejtidsskrift 1. januar 2009. Det er det eneste danske specialblad for vej- og trafikteknikere. Stort set alle beslutningstagere i stat og kommune har valgt at abonnere på bladet. Det skønnes, at beslutningstagere for over 90% af de samlede vejinvesteringer i Danmark er blandt bladets læsere – heriblandt Transport- og Energiministeriet og Folketingets Trafikudvalg.

Trafik & Veje udgiver også Vejviseren. Det er en guide for vejsektoren med adresseoplysninger. Vejviseren kan findes på Internettet på www.trafikogveje.dk, hvor der kan søges efter navne, adresser m.v.

Trafik & Veje har siden dets start i 1924 været det eneste danske blad, der udelukkende beskæftiger sig med vejbygning og vejtrafik i videste forstand.

Ud over de klassiske problemer i forbindelse med planlægning og udførelse af veje, gader og broer m.v. har især trafik-teknik, færdselssikkerhedsmæssige spørgsmål og miljømæssige problemer med tilknytning til vejtrafik i de senere år fået fremtrædende plads i bladets spalter.

I 2007 blev Trafik & Veje omdannet til en erhvervs drivende forening med Vejdirektoratet, kommunerne og vejsektorens firmaer som bestyrelsesmedlemmer.

Udgiver

 • Foreningen Trafik & Veje
 • CVR nummer 30242653

Udkommer

 • 11 gange årligt, medio hver måned ekskl. juli.

Abonnement

Redaktion

Direktion

 • Peter Søndergaard
 • Trafikplan
 • Telf. 25300663
 • e-mail: ps@trafikplan.dk

Produktion

 • ELBO Grafisk
 • Essen 22
 • 6000 Kolding

Regnskab og administration

 • Marina Celis, telefon: 42 68 14 95, e-mail: marina@trafikogveje.dk

Annoncesalg

 • Vendemus ApS
  Tlf.: 7222 7080
  kontakt@vendemus.dk, att.: Mads Tjærby

Fagpanel

Cand. jur. René Aggersbjerg, LE34
Seniorforsker Mette Møller, DTU Transport
Associeret professor Erik Kjems, Aalborg Uiversitet
Faglig Leder, Ole Grann Andersson, Teknologisk Institut
Projektleder Søren Brønchenburg, Vejdirektoratet
Projektchef Helle Huse, Rambøll
Michael Hertz, Dansk Vejhistorisk Selskab
Programleder Anna Thormann, Gate 21
Cand. scient. soc Anna Larentzius, Nota
Civilingeniør Søren Underlien Jensen, Trafitec
Sekretariatschef Henrik Harder, VEJ-EU
Seniorforsker Mette Møller, DTU Transport
Sekretariatschef Helle Rasmussen, Dansk Vejforening
Michael W. J. Sørensen, Via Trafik