Synspunkter — 15 januar 2021

Af Peter Søndergaard, Direktør Trafik & Veje

Et nyt år er begyndt. Et år hvor vi igen skal søge efter at gøre tingene bedre. Mere klimavenlige løsninger, bedre trafiksikkerhed, bedre bymiljøer. Bedre løsninger på en lang række af parametre samtidig med, at der sikres det bedst mulige resultat for borgere og erhvervslivet. Vi skaber år for år bedre løsninger i vejsektoren i takt med den teknologiske udvikling, men ikke mindst også i takt med højere og højere krav til de løsninger, vi leverer. Løsninger der påvirker den måde, vi lever på i Danmark, og løsninger der skal medvirke til at opnå ambitiøse klimamål, trafiksikkerhedsmål, handicappolitiker og et væld af andre politiske målsætninger.

Vi bliver bedre og bedre i fællesskab. Ved at dele viden når vi bedre resultater. 2020 var året, hvor konferencer, seminarer, kurser og møder blev aflyst på stribe. Virtuelle møder og seminarer blev en større del af hverdagen, men i forhold til vidensdeling efterlod 2020 et afsavn.
Vi bliver bedre og bedre til virtuelle seminarer, da måden, vi deler viden på, også ændrer sig. Fagbladet Trafik & Veje kan ikke kaldes banebrydende i forhold til måden, vi deler viden på, selvom bladet også udkommer i en digital udgave. Igennem snart 100 år har vejsektoren haft en fælles platform til vidensdeling via bladet. Det er med stolthed, at vi, der driver bladet, ser, at interessen for bladet er intakt iInteressen for at skrive i bladet er stor, og bladets seneste læserundersøgelse viser stor tilfredshed med bladets faglige indhold.

I en tid med korte og i nogle tilfælde reklamelignende indlæg på digitale faglige netværk er der fortsat behov for et blad, der giver mulighed for at præsentere projekter og undersøgelser mere dybdegående. Trafik & Veje består i høj grad af artikler, der ikke vil være blevet udarbejdet, hvis der ikke var et fagligt magasin. Trafik & Veje medvirker derfor både til at skabe og dele viden i sektoren.

År 2020 var også et hårdt år for Trafik & Veje. Bladet er primært finansieret af annonce- og abonnementsindtægter. Der har igennem en længere årrække været et faldende indtægtsniveau fra annoncer, hvilket har givet udfordringer med at sikre balance i bladets økonomi. Beslutningen om, hvor firmaer skal reklamere, bliver i større og større grad truffet i kommunikationsafdelinger langt fra de afdelinger, der har hjerteblod i vejsektoren. Coronakrisen medførte en større nedgang i annonceindtægter, end det var forventet forud for 2020, hvilket viste, hvor sårbart bladet er for faldende annonceindtægter trods en fornuftig egenkapital. Bladet har fortsat en fast kerne af virksomheder, der annoncerer i bladet for at nå målrettet ud i sektoren og for at støtte vidensdeling. Men trods dette er der behov for at øge indtægterne fra abonnementer for at sikre balance i bladets økonomi.

Prisen på abonnementer har igennem en lang periode kun undergået mindre justeringer, men fra 2021 ændres prisstrukturen mere markant. Prisstrukturen reguleres fra et lavt udgangspunkt, da annoncer tidligere har sikret et meget billigt fagblad. Bestyrelsen er af den overbevisning, at den nye prisstruktur er en acceptabel pris i forhold til at sikre, at medarbejdere har adgang til vidensdeling i vejsektoren. For hvad der modsvarer prisen på en halv til hel kursusdag, udsendes årligt 11 blade med høj faglig kvalitet, der sikrer den enkelte læser et bredt billede af de seneste projekter og undersøgelser i vejsektoren. Vidensdeling har en pris. Det har Trafik & Veje også. Men prisen for manglende vidensdeling er trods alt markant større.

Tak til alle abonnenter, læsere og annoncører for at støtte op om Trafik & Veje.

No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this post)

Share

About Author

(0) Readers Comments

Comments are closed.