Fag nyheder — 28 marts 2016

En af Trafik & Vejes formål er at uddele rejselegater, der gør det muligt for enkeltpersoner ved studierejser, herunder deltagelse i vejkongresser, at studere emner, der har interesse for vejsektoren.

Bestyrelsen har vedtaget årligt at uddele to portioner á max kr. 10.000.- som rejselegat.

Rejselegatet vil primært blive tildelt en studerende fra 9. eller 10. semester, der ønsker at dygtiggøre sig på et udenlandsk universitet i minimum et helt semester. Semesteret skal primært omhandle emner, der er relevante i forbindelse med en karriere i vej- og trafikbranchen.

Alternativt kan midlerne tildeles andre ansøgere, der ønsker at dygtiggøre sig i vej/trafikrelaterede emner. Ansøgningen skal indeholde en kort beskrivelse af formålet med studierejsen eller dygtiggørelsen, samt hvad det forventede udbytte vil kunne bidrage med til gavn for vejsektoren.

Ansøgningsfrist er 15. maj 2016, og den skal sendes til Pablo Celis – ‎pablo@celis.dk, direktør for Trafik & Veje.

Ansøgerne vil få tilbagemelding ca. 1. juni 2016.

Modtageren af legatet forpligtiger sig til at levere en artikel til Trafik & Veje, der fortæller om udbyttet af studieturen eller dygtiggørelsen, samt hvad dette kan bidrage med for vejsektoren fremadrettet.

No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this post)

Share

About Author