Ikke kategoriseret — 11 december 2015

Trafikafvikling – en service til borgere og erhvervsliv

Af Niels Tørsløv, Trafikdirektør, Vejdirektoratet

Biltrafikken og størrelsen på bilparken stiger. Der er vækst i samfundet, billigere biler på markedet og lavere brændstofpriser, så vi kører mere og køber flere biler. Det lægger øget pres på vejnettet, og navnlig på motorvejene, der i 2015 oplever næsten 3 gange så stor trafikvækst som vejnettet i helhed. Den stigende trafik på motorvejsnettet er sket gennem en årrække. Udviklingen set over de seneste 10 år viser, at motorvejstrafikken er steget med mere end 35%, mens trafikken på ikke-motorveje er stort set den samme som for 10 år siden. Og det er godt. De største veje – øverst i vejhierarkiet – skal bære væksten, for at kommuneveje og det lokale vejnet tættest på borgerne ikke overbelastes. Men det er også en udvikling, der kan give anledning til bekymring. Lidt afhængigt af væksttempoet, så er der fornyet trængsel, kostbar øget rejsetid, flere forsinkende hændelser og større slid på vejnettet i udsigt til trafikanterne.

Svarene på disse udfordringer er naturligvis trafikpolitiske. Men uanset hvilken retning det vil tage, så vil der være en efterspørgsel efter at få mere ud af det vejnet, vi har til rådighed.

Hvordan kan vi optimere på kapaciteten? Hvordan kan vi afbøde trængselspletter? Hvordan kan vi reducere gener fra vejarbejder? Hvordan kan vi skabe en forventningsafstemning over for trafikanter, der kommer til at bruge mere tid på rejsen? Hvordan kan vi skabe en mere pålidelig og forudsigelig service på vejnettet? Hvordan kan vi skabe disse løsninger i et bedre og mere forpligtende samarbejde mellem aktørerne?

Svarene på disse spørgsmål skal komme flere steder fra, men generelt handler det om at vi som vejmyndigheder skal blive bedre end vi er i dag. Vi skal blive bedre til håndtering af hændelser. Give bedre information til trafikanterne om den trafikale tilstand – helst i realtid. Udvikle bedre og mere fleksible løsninger, der kan udnytte restkapacitet over døgnets timer. Og blive bedre til at forudsige og kommunikere trafikafvikling. I byernes trafik bliver det et sammensat spil mellem alle trafikarterne på begrænset plads.

Fællesnævneren er at se trafikafvikling som en service til borgere og erhvervsliv. En service, der også kan sættes konkrete mål for. Servicemål der kan dokumenteres og følges op på.

Temaet i dette nummer om kapacitet og serviceniveau af Trafik og Veje rammer derfor noget helt centralt. Vi kommer til at jagte alle nye muligheder for at få mere ud af det vejnet, vi har til rådighed.

No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this post)

Share

About Author