Synspunkter — 05 april 2015

Tal lyver ikke. Eller…?

af Erik Østergaard
adm. direktør for DTL –
Danske Vognmænd

Der er noget, der skurrer, når man kigger på tal fra Danmarks Statistik over godstransporten. Noget tyder på et behov for en mere raffineret statistik.

Alle centrale nøgletal viser, at det længe ventede opsving de senere år er udeblevet. Alligevel er der én indikator, som tilsyneladende peger i en mere positiv retning.

For ifølge Danmarks Statistik er der en kraftig vækst i lastbilernes aktivitet. Det burde jo være en indikator på noget større: Nemlig øget aktivitet i industrien, i landbruget, i offentligt anlæg osv.

Men hos DTL – Danske Vognmænd ser vi – mildest talt – en markant diskrepans mellem de forholdsvis dårlige tal for udviklingen generelt og så den påståede aktivitet i vognmandserhvervet.

Det, som først og fremmest undrer, er, at den historisk set ret tætte sammenhæng mellem udviklingen i den danske økonomi (BNP) og transportarbejdet med lastbiler i Danmark, tilsyneladende ikke gælder fra 2009 til 2013.

Dette bestyrker vores antagelse om, at den kraftige vækst i transportarbejdet simpelthen er overvurderet i Danmarks Statistiks opgørelse.

Faktisk er væksten i transportarbejdet (tonkm) hele 22,9 pct., mens væksten kun er 1,6 pct. for BNP. Bemærkelsesværdigt er det også, at omsætningen (i kroner) vokser med beherskede 5 pct. fra 2009 til 2011.

Dermed synes transportarbejdets vækst at vokse langt ud over, hvad der kan begrundes i BNP og omsætning i vejgodstransporterhvervet.

Vi har i DTL – Danske Vognmænd endvidere analyseret transportarbejdet nærmere i forhold til udviklingen i og mellem landsdele og på turlængder – og her finder vi en tilsyneladende stærkt modstridende tendens.

For DTL – Danske Vognmænd at se er det ikke muligt, at væksten i transportarbejdet skulle være sket primært internt i de 11 landsdele samtidig med, at væksten skulle være sket på lange ture over 200 km. Der er simpelthen noget, der skurrer.

Der er også en række andre indikatorer, som peger på, at Danmarks Statistiks meget kraftige vækstrater for transportarbejdet med danske lastbiler i indenlandsk trafik i Danmark siden krisen, synes usandsynlig.

I forhold til udviklingen i EU/EFTA-tallene, som har haft en svag udvikling og dermed fortsat ligger ca. 10 pct. under toppunktet lige før finanskrisen, virker det usandsynligt, at det nationale transportarbejde med danske lastbiler, skulle have udviklet sig væsentligt bedre og endda så stærkt, at transportarbejdet skulle ligge over toppunktet i højkonjunkturen.

Samlet set er det mere end svært for DTL – Danske Vognmænd at tro på en så kraftig vækst, som Danmarks Statistik opgør for transportarbejdet med danske lastbiler i indenrigs trafik siden krisens bund, når man ser på de øvrige nøgletal for Danmarks økonomi.

Derfor er der også meget, der tyder på, at vi har brug for en mere raffineret statistik for transportområdet.

Der er heldigvis god gang i en dialog mellem transporterhvervet og Danmarks Statistik om at finde alternative kilder til at hæve statistikkens kvalitet – og det drejer sig konkret om køre-/hviletidsdata suppleret med GPS-data.

Samtidig er Vejdirektoratet i gang med at teste kameraer til nummerpladegenkendelse herunder med det formål at kunne foretage tællinger af lastbiler.

Det er projekter, som, vi håber, vil nyde fremme politisk og finansielt, så vi kan nå frem til en meget påkrævet kvalitetsforbedring.

Og lad os så alle glæde os over, at flere nøgletal i øjeblikket faktisk viser en ægte fremgang!

No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this post)

Share

About Author

(0) Readers Comments

Comments are closed.