Synspunkter — 21 november 2014

Vores Vejregler

Per Jacobsen, Vejdirektoratet
Mikael Kirkfeldt, Aalborg kommune

Der er mange gode grunde til at bruge Vejreglerne, men lad os starte med at slå én ting fast: Med den unikke danske model, hvor Vejregler udvikles i et bredt samarbejde på tværs af sektoren, så er Vejreglerne VORES – hele vejsektorens.

En af Vejreglernes særlige styrker ligger i det store arbejde, der lægges i dem af deltagerne fra hele sektoren. Kommuner, rådgivere, politi og entreprenører, men også andre stiller deres bedste medarbejdere til rådighed for, at vi sammen kan lave Vejregler, der kommer alle til gavn, og som alle kan bakke op om. Det er et stort og vigtigt arbejde.

I praksis er der nedsat en række Vejregelgrupper, som har ansvaret for at udarbejde nye og opdatere eksisterende Vejregler og Udbudsforskrifter inden for netop deres fagområde. Antallet af Vejregelgrupper justeres løbende, så alle aktuelle fagområder varestages. Eksempelvis blev der sidste år oprettet en ny Vejregelgruppe, der skal udarbejde Vejregler for letbaner.

Dette nummer af Trafik og Veje illustrerer nogle af Vejreglernes mange fagområder, og gør nedslag i nogle af de aktuelle Vejregelprojekter.

Mange kan måske huske en tid, hvor Vejreglerne var en blå eller brun stribe af hæfter, der kunne stå i reolen på kontoret. De tider er forbi. Vejreglerne dækker i dag over et ganske omfattende bibliotek af viden, der har til formål at støtte hele den danske vejsektor i arbejdet med at planlægge, projektere, udbyde og drive vejene. Ny viden indsamles løbende, og indarbejdes i eksisterende eller nye Vejregler. Denne viden er gratis til rådighed for alle via Vejreglernes hjemmeside.

Vejreglerne indeholder kun ganske lidt egentligt lovstof. Når de gør, fremgår det som et tydeligt citat fra en lov eller bekendtgørelse. De anbefalinger og vejledninger, som Vejreglerne indeholder, er i stedet baseret på bedste praksis inden for de enkelte vejtekniske områder. Det vil derfor både have betydning for kvalitet og økonomi, hvis anbefalingerne i Vejreglerne fravælges. Det skal man med andre ord ikke gøre uden at tænke sig godt om.

Hvad angår behovet for bindende materiale, så er der hjælp at hente i Vejreglernes andet ben; Udbudsforskrifterne. Når der gennemføres udbud af anlægsarbejder, leverancer af materialer eller drift- og vedligeholdelsesarbejder er der både tid og penge at spare ved at bruge de Almindelige arbejdsbeskrivelser og paradigmer, der er udarbejdet i Vejregelarbejdet. Paradigmerne er lige til at udfylde og bruge som udbudsmateriale, og de kan i særdeleshed gøre arbejdet lettere for dem, som udarbejder udbudsmaterialet. Samtidig gør det også entreprenørens og leverandørens forståelse og prissætning af det enkelte tilbud enklere. Da Udbudsforskrifterne bliver til i samme faglige og bredt forankrede samarbejde som de øvrige Vejregler, resulterer brugen af dem også i færre fortolkningsproblemer og tvister mellem udbuddets parter.

Vejreglerne er med til at sikre, at det danske vejnet er fremkommeligt, tilgængeligt og trafiksikkert med fokus på miljø, klima og bæredygtighed.

Vi står alle stærkere, når vi står på vores fælles fundament –Vejreglerne. Så brug dem i jeres daglige arbejde, og kræv af jeres samarbejdspartnere, at de gør det samme.

Samlingen af Vejregler kan findes på Vejregelportalen, vejregler.lovportaler.dk. Hold dig løbende opdateret om Vejreglerne ved at tilmelde dig nyhedsbrevet på Vejregler.dk.

No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this post)

Share

About Author

(0) Readers Comments

Comments are closed.