Synspunkter — 15 november 2015

Vejforum – på vej mod fremtiden

Af Kim Schwartzlose, formand for Vejforum og divisionschef i MOE, ksc@moe.dk

Vejforum har bragende succes og fremgang. Så nu er det tid til at tage nye skridt, der kan sikre og udvikle konferencen, så udsyn og nyhedsværdi i endnu større udstrækning understøtter kvalitet og kompetenceudvikling.

2015 byder på den 15. udgave af Vejforum, og arrangementet har i alle årene kun oplevet fremgang. Stigende deltagerantal, større udbud af sessioner og workshops og en god økonomi. Succesen skyldes bl.a. den stærke kreds, der står bag Vejforum, og en god balance mellem private og offentlige deltagere i arrangementet.

Interessen afspejler selvfølgelig også helt grundlæggende, at der er efterspørgsel på videndeling, kompetenceudvikling og networking i sektoren. Det giver Vejforum et helt unikt udgangspunkt, men forpligter også i forhold til, at vi skal sikre og understøtte udvikling af konferencen. Kvalitet og nyhedsværdi er vigtige nøgleord. Det betyder, at vi fremover skal være meget fokuserede på, at de sessioner og workshops, som vi tilbyder, ikke er ”reklamegas” og indlæg, som vi før har hørt.

Teknologiudvikling og nye rammebetingelser

Ser vi på de rammebetingelser, som vi som sektor arbejder med, så må vi sige, at de ændrer sig hastigt. Investeringer i infrastruktur er langsigtede investeringer med relativt lange afskrivningstider, så når vejen er anlagt eller broen bygget, fanger bordet så at sige. Modsat går den teknologiske udvikling så stærkt, at nye teknologier – eller ændret adfærd hos trafikanter og godstransportører – på kort tid kan ændre forudsætningerne for et givent projekt. Denne dynamiske virkelighed skal vi selvfølgelig også matche og afspejle, når vi planlægger og beslutter sessioner og workshops til Vejforum.

Fra evalueringen af Vejforum 2014 kan vi i øvrigt konstatere, at åbningsindlægget om selvkørende biler, var et af de indlæg, der fik flest positive tilkendegivelser. Det tillader jeg mig at tolke i retning af, at sektoren også er klar til fremtiden og den nye fagre verden. I år vil vi også forsøge at se ind i fremtiden.

Internationalt udsyn

Med til billedet hører også, at vores infrastruktur i stadig større udstrækning hænger samme med vores nabolande, og den teknologiske udvikling drives frem globalt. Og virksomhederne – entreprenører og rådgivere – har hele verden som deres marked. Det er også en situation, som Vejforum forholder sig til. Tænk på, hvor lille vores dejlige land er i global sammenhæng. Jeg er sikker på, at der er ”nogen derude”, som kan bidrage med interessant viden, der kan anvendes i dansk kontekst og inspirere os. Det betyder, at vi i de kommende år vil se stadig flere udenlandske oplægsholdere og sessioner, der trækker på udenlandsk viden og erfaringer. Vi skal lade verden komme til os. Det er en forudsætning for, at vi kan understøtte kompetenceudvikling og sikre kvalitet og nyhedsværdi.

Vejforum skal også fremover fokusere på at få mere innovation ind i sektoren. Der kan erfaringer fra andre lande også inspirere os.

Politik og formidling

Vores sektor er præget af en meget tung (ingeniør-)faglighed. Det er grundlæggende forudsætningen for kvalitet og innovation. Men vores tunge faglighed er ikke altid en forudsætning for, at vi er gode til at formidle de gode historier. Ofte får vi ikke fortalt den gode historie, og når vi endelig fortæller den, så er det ikke altid, vi brænder igennem. Det bør der arbejdes med.

Vej- og trafikområdet prioriteres af vores folkevalgte politikere, og her må vi nok erkende, at vi i en udstrækning har forsømt at formidle løsninger og konsekvenser af de valg, som der træffes, på en ordentligt og forståelig måde. Vi tror på, at Vejforum også kan være et nødvendigt forum, hvor teknikere og politikere har dialog, uden at det bliver ”for politisk”. Formidling af fagområdet er en vigtig disciplin.

Et stærkt netværk understøtter kvalitet

Det faglige netværk er et meget vigtigt element på Vejforum. Det har deltagerne tilkendegivet ved en lille undersøgelse, vi lavede i 2013. Det handler bl.a. om, at man har brug for at vide, hvem man kan kontakte, når man står med en specifik faglig udfordring. Netværksdelen vil fortsat være en vigtig og væsentlig del af Vejforum. Det er med til at understøtte partnerskaber, forståelse og anerkendelse af hinandens faglighed samt gensidig respekt. Grundlæggende medvirker et stærkt netværk også til kvalitet i opgaveløsningen.

 

No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this post)

Share

About Author

(0) Readers Comments

Comments are closed.