Synspunkter — 21 oktober 2014

En livskraftig 90 årig

Af Svend Tøfting
Ansv. Redaktør
Trafik & Veje

19. september var en stor dag for Trafik & Veje. Her samledes 125 fra kredsen omkring bladet i Ingeniørhuset i København for at fejre jubilæet og et par 25 års jubilæer – den ansvarshavendes og trykkeriets.

Det blev en virkelig god eftermiddag med gode faglige indlæg, der trak tråden tilbage i tiden, og nogle, der så i krystalkuglen.

Det var en stor dag for bladet, men også for mig som redaktør i 25 år.

Fagpanelet var godt repræsenteret, og det glædede mig, at mange fra de gamle bestyrelses var mødt op for at festligholde dagen.

Jubilæumsarrangementet viste, at Trafik & Veje er en livskraftig 90 årig. Men vi kan ikke hvert år sige ”same procedure as last year”. Vi må til stadighed udvikle bladet, så det kan møde de udfordringer, vi ser i sektoren.

For der er udfordringer forude. For det første vil der i de kommende år ske en væsentlig foryngelse af medarbejderne i vej- og trafiksektoren, og de er vant til en anden formidlingsform. Hertil kommer, at den elektroniske tidsalder er over os, hvor mange af de primære kontakter sker på de sociale medier.

Vi skal derfor se på, hvorledes Trafik & Veje kan imødekomme de nye krav.

Men jeg er sikker på – og det skyldes ikke min hårfarve – at det trykte blad vil fortsætte i mange år endnu. Vi ser allerede, at en del større magasiner, der har opgivet det trykte medie, fortryder og begynder at trykke igen.

Og så vil vores koncept med, at bladet er ”skrevet af teknikere for teknikere” overleve endnu længere. Det er nemlig det helt centrale i bladets funktion som et samlende led i den danske vej- og trafiksektor.

En af de meget store opgaver i Vej- og trafiksektoren er at få ny kvalificeret arbejdskraft. Her er det vigtigt, at hele sektoren står sammen og fremstår som et hele med efteruddannelse, videnformidling og på toppen at det hele vores alle sammens Vejforum – den årlige fætter kusine fest, hvor så meget viden udveksles og nye netværk opstår. Det er så vigtigt for, at sektoren også kan udvikle sig i fremtiden.

Og midt i alt dette står vores flagskib – Trafik & Veje – en ældre, men livskraftig dame.

Vi har i forbindelse med jubilæet fået stor hjælp fra sektoren. Jubilæumsnummeret var et vidnesbyrd herom. Der skal herfra lyde en tak til Vejdirektoratet, der har betalt skanningen af alle bladene tilbage til 1924. VEJ-EU og IDA Trafik og Byplan stod også klar til at støtte jubilæumsarrangementet i Ingeniørhuset. Tak for denne støtte.

Også tak for de mange venlige ord vedrørende de første 25 år. Jeg kan oplyse, at jeg ikke tager 25 år mere…, men vil gerne være med til, at vi i løbet af nogle år får foretaget et generationsskifte i bladet. Det er i denne proces vigtigt, at vi får de nye generationer aktiveret i bladet – jeg hjælper meget gerne denne proces på vej.

Så selv om vi har en række udfordringer, så er det Jer – kære læsere, der er forudsætningerne for bladets eksistens. Det er både som abonnenter, skribenter, temaplanlæggere og annoncører. Det er dette engagement, som vil sikre bladet i mange år endnu.

No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this post)

Share

About Author

(0) Readers Comments

Comments are closed.