Synspunkter — 17 april 2017

En moderne infrastruktur skal hilse ny teknologi velkommen

Af Ole Birk Olesen, Transport-, bygnings- og boligminister (LA)

Fremtidens Danmark sukker efter en moderne infrastruktur, hvor vi udnytter ny teknologi og nye forretningsmodeller langt mere end i dag. Det nytter ikke noget, at vi slæber rundt på regler og faciliteter, som passede til virkeligheden for 30 år siden, men som hæmmer vores hverdag og samfundets udviklingsmuligheder i dag.

For at komme fremtiden i møde har jeg eksempelvis fremsat et lovforslag, der åbner for kontrollerede forsøg med selvkørende biler. Med lovforslaget kobles det altafgørende hensyn til trafiksikkerhed med muligheden for innovation via automatisering af biler.

Allerede på nuværende tidspunkt er der nemlig flere kommuner, som kan se muligheder i at forbedre den offentlige service ved at bruge selvkørende biler. De har længe efterspurgt, at vi forbereder lovgivningen til fremtiden, hvor selvkørende biler efter alt at dømme kommer til at spille en rolle. Og det skal vi være klar til.

Jeg er nemlig sikker på, at mange andre – ligesom jeg – kan se store fordele i at kunne udnytte transporttiden bedre på vejene. Ligesom vi i den offentlige transport har mulighed for at arbejde, læse avisen eller tale i telefon, vil selvkørende biler med tiden også gøre det muligt for os at udnytte transporttiden i bil bedre.

Ligesom den selvkørende teknologi fører spændende tidsbesparende perspektiver med sig for den enkelte bilist, vil teknologien give os et helt nyt syn på, hvad en bil er og kan bruges til. Bilen bliver i endnu højere grad end i dag et redskab i menneskets og samfundets tjeneste. Intelligente delebilsordninger vil betyde, at mange kan få dækket deres transportbehov uden selv at eje en bil hele tiden.

Med tiden vil det også blive muligt for børn og personer uden kørekort eller med et handicap at transportere sig i de selvkørende biler, som markedet stiller til rådighed. Og så vil vi kunne udnytte de eksisterende veje bedre, fordi bilerne kan køre tættere på vejene.

Det giver alt sammen meget spændende samfundsmæssige perspektiver for fremtiden. Og jeg mener, at vi skal tage imod disse muligheder og være åbne over for at tænke tingene på nye måder, så vi sikrer samfundets udvikling og fremgang.

Generelt ville jeg gerne investere mere i trafikal infrastruktur, især på vejområdet, som har været underprioriteret i en del år. Her har vi en lang liste af gode projekter, som kan gøre samfundet rigere ved at lette hverdagen for erhvervslivet og borgerne – ikke mindst de tusindvis af pendlere, som hver dag lever med frustrerende trængsel.

Desværre kræver investeringerne et større økonomisk råderum, så det arbejder vi i regeringen på at tilvejebringe i forbindelse med de politiske forhandlinger om en løsning af investeringsudfordringerne frem til 2025. For mig er det nemlig altafgørende, at vi politikere arbejder for at gøre Danmark til et friere, rigere og bedre samfund.

 

No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this post)

Share

About Author