Synspunkter — 11 februar 2018

Overordnet infrastruktur kræver overordnet planlægning

Af Johannes Vesterby, Formand for Teknisk Udvalg i Viborg Kommune

Siden finanskrisen har sluppet sit tag i det danske samfund, er der trillet over 300.000 ekstra biler ud på landevejene. Det er der som udgangspunkt ikke noget galt i. Øget mobilitet gavner på alle måder vort land.

Problemet er, at især det jyske motorvejsnet er planlagt sådan, at det ikke kan opsuge den øgede trafikmængde med daglige trængselsproblemer til følge.

Professor J. Humlums oprindelige plan om en motorvej ret ned igennem Jylland blev trukket østpå af lokalpolitiske erhvervsinteresser og samme har formet vejnettet siden dengang i stedet for overordnede trafikale hensyn.

Det har resulteret i en sammenblanding af transit og lokaltrafik med en 40 km omvej ned igennem Jylland og daglige massive køer omkring de østjyske købstæder.

Hertil kommer placeringen af den tværgående motorvej gennem Jylland til Vejle, der ikke just medvirker til afhjælpning af problemet på E45.

Man kan sagtens forstå og argumentere for lokalpolitisk påvirkning af Infrastrukturudviklingen, men når det til dels resulterer i op mod 18 millioner timers bilkø på landsplan, kalder det på en mere overordnet tilgang til problemerne.

Alt tyder på, at biltrafikken stiger yderligere i de kommende år, og der er derfor grund til, at der arbejdes med en samlet løsning. Det er derfor glædeligt, at der er ved at samle sig et flertal om Humlums oprindelige forslag om en midtjysk motorvej, der endegyldigt vil aflaste E45.

No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this post)

Share

About Author

(0) Readers Comments

Comments are closed.