Synspunkter — 15 maj 2017

Veje er også noget cyklister og fodgængere benytter!

Af Klaus Bondam, direktør i Cyklistforbundet

Vi elsker at forestille os fremtiden. Det gør vi også på tidens mange konferencer om ’Fremtidens Veje’. Sjovt nok handler konferencerne altid om veje til biler. Når der tales om at køre, så handler det om at køre i bil. Det er, som om man glemmer, at cyklister og fodgængere også benytter vejene.

Det er beskæmmende, at vi så ofte og så konsekvent hører denne sammenkædning mellem veje og biler. Det er naturligvis forventeligt fra FDM og Danske Bilimportører m.fl. At mange politikere nærmest pr. automatik også tænker sådan, er både trist og ærgerligt. Men desværre ser vi pt. også et stigende antal embedsmænd i både stat og kommuner, der falder for denne banale og visionsløse sammenkædning mellem veje og biler.

Lige nu er ’selvkørende biler’ det helt store ’buzz word’. I Cyklistforbundet er vi bestemt ikke afvisende over for selvkørende køretøjer. Med en moden teknologi, den rigtige planlægning og stærke politiske prioriteringer kan de give større trafiksikkerhed for cyklister og andre sårbare trafikanter, bedre byrum og en mere fleksibel mobilitet.

Men førerløse biler kræver enorme investeringer i vores veje og i sikkerheden på vejene. De kræver, at kommuner og stat investerer i den infrastruktur, som giver tryghed og sikkerhed for de cyklister og andre bløde trafikanter, der også færdes på vejene.

Det er nu og i de kommende år, at vi skal sørge for at få skrevet de love og få planlagt den infrastruktur, der gør teknologien sikker for alle.
I modsætning til mange andre lande, der gør klar til at implementere selvkørende motorkøretøjer, så har vi i Danmark en markant cykeltrafik. Den skal vi medtænke i udviklingsprocessen. Cyklen skal fortsat være en central del af det samlede danske mobilitetsbillede.

Cyklisternes mulighed for at bevæge sig trygt og sikkert skal være en afgørende parameter i fremtidens mobilitetsplanlægning.
Cyklistforbundets landsformand Jette Gotsche har foreslået, at 5% af al fremtidig investering i infrastruktur, der tilgodeser selvkørende biler, SKAL gå til investeringer til cyklister og fodgængere. Det er et stærkt forslag, for udviklingen må IKKE betyde færre investeringer i infrastruktur til cyklister og fodgængere.

Vi står i disse år med en enestående mulighed for at gentænke byrummet og sameksistensen mellem biler, kollektiv transport, cykler og fodgængere. Er sandheden ikke, at de fleste af os bruger flere forskellige transportmidler? Og bør vi ikke forlange samme gode infrastruktur, når vi cykler, som vi gør, når vi kører i bil?

Psykolog og trafikforsker Mette Møller fra DTU slår i det seneste nummer af magasinet CYKLISTER fast:
”Uanset hvor mange gevinster, de selvkørende biler bringer med sig, så er virkeligheden den, at hvis vi ikke aktivt tager stilling til, hvad vi ønsker os af fremtiden, så vil udviklingen løbe af sig selv, nøjagtig som en selvkørende bil. At høste de positive effekter kræver gennemtænkte visioner og politisk vilje.”

Transportminister Ole Birk Olesen har flere gange slået fast, at det er regeringens udgangspunkt at investere dér, hvor det er samfundsøkonomisk klogest.
Lad mig i al stilfærdighed slå fast, at det er i trygge, sikre, sammenhængende og fremkommelige veje for cyklister.

No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this post)

Share

About Author