Synspunkter — 15 oktober 2015

Intelligente trafikanter – eller intelligent mobilitet

Af Svend Tøfting, Region Nordjylland

Jeg er i skrivende stund på vej hjem til Danmark efter en uge til ITS Verdenskongres i Bordeaux. Det var en meget stor kongres om Intelligente Transportsystemer, som blot bliver større og større. 12.000 deltagere, 400 udstillere og 1.300 præsentationer samt en væld af demonstrationer. Det er sket meget med ITS i de 15 år jeg har været en del af området. Kongresserne tilbage i begyndelsen af 0’erne var meget præget af at vise teknisk udstyr som GPS-modtagere, dynamisk vejside udstyr, intelligente trafiksignaler m.v. Mange af de tekniske platforme er nu udviklet og er blevet en helt naturlig del af ITS området. Fokus er nu rettet mod udvikling af systemer, der kan udnytte de teknologiske platforme. Det kan være intelligente parkeringssystemer, anvendelse af radar til monitorering af biler og systemer til prognoser for trafikudviklingen.

Et centralt element i de kommende systemer for trafikledelse vil være udviklingen af App til vore mobiltelefoner. Kørselsafgiftssystemer har gennem en årrække fyldt en del på kongresserne, men de er nu næsten fraværende. Der blev på kongressen i Bordeaux især fokuseret på to andre teknologier, som vi forme fremtidens ITS. Det er for det første køretøjer med mere miljøvenlige drivmidler som elektricitet, brint og biogas. Der blev bl.a. præcenteret en cykel, der kørte på brint. Dernæst er det automatiske biler, der kan køre uden chauffør. Det blev på kongressen demonstreret med en mindre bus, der kørte i området omkring kongrescentret i den almindelige trafik. Den kunne køre som en helt almindelig bil med vognbaneskift m.v. Alle bilproducenter arbejder på højtryk for at udvikle de automatiske biler. Der vil nok gå en del år før de bliver almindelige på gaderne, men jeg så en at de første busser køre i trafikken. Udviklingen vi gå meget hurtigere, end vi havde forventet for blot få år siden. Den sidste trend er nok den, der vil komme til at dominere udviklingen af ITS området mest på kortere sigt, er det er udvikling af sammenhængende systemer, der kan sikre os alle god mobilitet i fremtiden. Her har 20 europæiske organisationer i løbet af verdenskongressen i Bordeaux gået sammen om at etablere den første ”Mobility as a Service” (Maas) Alliance.

Det centrale koncept bag MaaS er at tilbyde transportløsninger baseret på individuelle behov til brugerne, og her tænkes både på rejsende og på godstransport. Det betyder, at rejsende i fremtiden ikke behøver at have egen bil, men tilbydes en bil, der kan løse det aktuelle behov. Rejsen kan også være med forskellige transportformer som sammensættes af Maas-systemet. Dette nye initiativ vil arbejde hen imod en fælles tilgang til MaaS gennem offentlig og privat samarbejde. Det kan være grundlæg for fælles europæiske løsninger. Og den voksende deleøkonomi vil være et centralt element i Maas. Initiativet kommer fra Finland, og det det støttes bl.a. af den finske og svenske regering. Aalborg Universitet er også medstifter af Maas. Ifølge Rasmus Lindholm, der er direktør i ERTICO (ITS Europa), har Maas potentiale til at fundamentalt at ændre trafikanternes adfærd, og han betragter Maas som det største paradigmeskift inden for transportom-rådet i mange år. Og Jacob Bangsgaard, der er direktør i FIA, vurderer at sammensætningen af forskellige tjenester i Maas vil forenkle adgangen til mobilitet, og at det er et vigtigt skridt for at sikre den bedst mulige udnyttelse af alle transportformer.

Han opfordrer alle parter til at bakke op om initiativet. FIA ønsker, at god mobilitet skal være sikker, bæredygtig, tilgængelige og økonomisk overkommelige for alle. Den hjemlige politiske diskussion går meget på, om vi skal have flere veje eller mere kollektiv trafik. Vejene skal sikre, at trafikken kan føres udenom vore byer, men inde i byerne skal vi i høj grad satse på kollektiv trafik og avancerede mobilitetssystemer. Der er ikke plads til flere veje. Og her kan Mass være en tredje vej til en bedre mobilitet. Det er vigtigt, at vore politikerne går forrest og skaber rammerne for udvikling af Mass sammen med erhvervslivet. Jeg er sikker på, at trafikanterne er intelligente nok til at udnytte de nye muligheder til gavn for mobiliteten og ikke mindst til at skabe bedre miljøer i vore byer. Næste verdenskongres afholdes i København i september 2018. Vi har nu 3 år til at vise, hvorledes vi kan udnytte de teknologiske platforme til at få bedre mobilitet til alle trafikanter.

Vi har nu de intelligente trafiksystemer – det er nu trafikanterne, der skal til at anvende dem på en bedre måde, og det er jeg sikker på vil gå hurtigt. Og her vil ikke mindst de unge generationer, der er vokset op med de sociale medier være de banebrydende.

No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this post)

Share

About Author

(0) Readers Comments

Comments are closed.