Temaplanlægning

Vejledning for temaplanlæggere i Trafik & Veje

Der er i hvert nummer af Trafik & Veje to temaer, som hver har en temaplanlægger.

Temaplanlæggerens arbejde består i at finde 4-6 artikler inden for temaet, som der normalt er reserveret 15 sider til i bladet.

Temaplanlæggeren skal søge at belyse emnet fra flere vinkler og med forfattere fra forskellige organisationer.

Mange firmaer ønsker ofte deres annoncering placeret i numre med temaer om deres produkter. Det bør derfor overvejes, om der er private firmaer, der kan levere aktuelle artikler.

Der skal aftales en arbejdstitel med forfatterne, og der sendes en liste til redaktionen ca. d. 1. i måneden før bladets udgivelse, så de kan blive nævnt i det forudgående nummer.

Pablo Celis sender bekræftelse til forfatterne, som skal levere artiklerne til Rasmus Albrink senest d. 15. i måneden før bladudgivelsen. Der kan i enkelte tilfælde efter særlig aftale med Rasmus Albrink leveres senere.

Forfatterne bliver bedt om at læse forfattervejledningen på nettet:

https://trafikogveje.dk/wp-content/uploads/2019/11/Forfattervejledning.pdf

Forfatterne honoreres med vin for ca. 175.- pr side og temaplanlæggerne får også et honorar på 6 flasker god vin.

Eksempel på tidsplan.

1. September: Liste til redaktionen

15 . September : deadline for aflevering af artikler

13. oktober:   Bladet sendes på gaden.

18. oktober: Der udsendes vinhonorarer