Ikke kategoriseret Synspunkter — 16 januar 2020

Af Anders Hundahl, adm. dir., Asfaltindustrien

Dette nummer af Trafik & Veje handler blandt andet om grønne udbud. Det er godt og vigtigt. Grønne udbud er en af de måder, hvorpå vi trafik- og vejfolk komme ind i kampen for et bedre klima. Det vender jeg tilbage til. For jeg vil gerne starte et andet sted. I min egen hverdag.

På Facebook er jeg venner med et par, der poster mange klimaopslag – om at redde verdens skove, om Greta Thunberg og om at stoppe oliejagten på grund af klimakrisen. De er to i husstanden og de har to benzinbiler, for børnebørnene skal jo hentes og passes, de flyver gerne på ferie, og der mangler ikke noget i dagligdagen.

Jeg skal være den sidste til at pege fingre ad folk, der taler for et bedre klima, men ikke lader handling følge ord. Vi lever alle under nogle strukturer, der er svære for os, som enkeltindivider at ændre, og vi skal jo have hverdagen til at hænge sammen. Men det batter ikke ret meget, hvis vi gør nogenlunde, som vi plejer i forhold til klimaet – og så napper en kød-fri dag ind i mellem og køber en brugt frakke, når den gamle er slidt.

Hvis vi har svært ved at gøre en klimaindsats, der batter på det personlige plan, så kan vi gøre det sammen, når det gælder grønne udbud. Her kan de største indkøbere på markedet indenfor trafik og veje, nemlig kommuner og stat, for alvor gøre en forskel.

For det første bør udbud i langt højere grad end i dag tage udgangspunkt i de totale livscyklusomkostninger, som udbudsloven giver mulighed for. Uanset om der er tale om signalanlæg, autoværn, vejstriber eller asfalt, kan den løsning, der er billigst her og nu, være dyrest og mest belastende for klimaet på sigt.

For det andet bør klima og CO2-reduktion være en del af tildelingskriterierne. Vel at mærke sådan, at det er bæredygtighed, der belønnes – og ikke ”blæredygtighed”. For tit ser vi, at kommunikation- og marketingfolk giver et traditionelt produkt eller serviceydelse en ”grøn” indpakning, uden at der er tale om, at man derved gør en egentlig indsats for klimaet. Rigtige grønne udbud, der gavner klimaet, kræver, at udbyder går i dybden med tingene og følger op og kontrollerer, at der leveres en reel klimaindsats.

For det tredje skal udbyder være med til at sikre, at der er et marked for klimaløsninger og at rammebetingelserne herfor er langsigtede, og at der er støtte til udvikling, test og demonstration, hvis der er tale om, at udbyder og leverandør sammen skal udvikle nye løsninger. Tænk blot på den enorme succes den danske vindmølleindustri har. Og på, at det har krævet støtte og udvikling i 40 år at nå dertil.

Hver især er det svært for os som mennesker at gøre en indsats for klimaet, der virkelig batter. Men sammen, når vi udbyder varer og serviceydelser i stat og kommuner, kan vi gøre en forskel.

God fornøjelse med læsningen af dette nummer af Trafik & Veje, som jeg håber, vil være med til at sikre, at vi trafik- og vejfolk for alvor kommer ind i klimakampen.

No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this post)

Share

About Author

(0) Readers Comments

Comments are closed.