Synspunkter — 16 februar 2021

AF GERT VON DER AHE, Vejdirektoratet, ga@vd.dk

Temaet for denne udgave af Trafik & Veje er broer og tunneller. Vanen tro er bladet i denne måned derfor krydret med en række spændende eksempler på opførelse og istandsættelse af bygværker. Det er vigtigt, at de fremtidige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger tænkes ind, når der investeres i ny infrastruktur. Det kan være dyrt at gå på kompromis, når der etableres, og det kan blive meget dyrt, hvis en istandsættelse eller renovering ikke foretages på det rigtige tidspunkt.

I Vejdirektoratet forvalter vi godt 2.500 broer og tunneller, og tæller vi alle vores andre bygværker med, fx støjskærme, støttemure, skilteportaler og rørunderføringer, kommer tallet op på mere end 4.270 bygværker. Samlet set repræsenterer disse bygværker meget store samfundsinvesteringer, som, konservativt anslået, langt overstiger 50 milliarder kroner. Derimod bruger vi årligt kun, hvad der svarer til mindre end 0,5 % af genanskaffelsesværdien på drift og vedligeholdelse af vores broer og tunneller.

Det lyder måske ikke af meget, men vi taler om et trecifret millionbeløb, og det forventes, at vi til enhver tid kan redegøre for, hvorfor og til hvad pengene er brugt. Og Vejdirektoratet er ikke den eneste bygværksforvalter i Danmark. Samlet set er der med kommuner, Banedanmark og privatbaner over 100 bygværksforvaltere i Danmark, og vi administrerer tilsammen mere end 14.000 broer, og derfor står vi også med de samme udfordringer.
Forvalter eller Asset Manager! Vores sprog og begreber ændrer sig over tid, og hvor man tidligere brugte udtrykket ”forvaltning”, taler vi nu om ”Asset Management” i stedet for. Asset Management er et begreb med talrige definitioner – og som giver 573.000.000 hits, når det googles – men det er stadig det samme, vi taler om!
En stor udfordring ved en effektiv forvaltning – Asset Management – er styringen af virksomhedens aktiver og omkostninger, eller sagt på en anden måde: At finde den rette balance mellem omkostninger og risici. Hvor længe tør vi udsætte en reparation af et kritisk bygværk, og hvornår er det mest optimale tidspunkt at foretage denne reinvestering på? Asset Management handler om effektiv styring af fysiske aktiver for at kunne levere den mest optimale og omkostningseffektive service. Derfor er det vigtigt at have styr på sine aktiver. Vores beslutningstagere kræver, at vi kan redegøre for tilstande, bæreevne, restlevetider, prognoser og meget mere med kort varsel, så det kan indgå i prioriteringer og beslutningsgrundlag.

Det gøres ikke uden at have styr på både processer og – ikke mindst – på meget store mængder data. Fremtidens Asset Management Information System (AMiS) I Vejdirektoratet har vi besluttet at udskifte vores nuværende
Asset Information System – DANRO – med et nyt og tidssvarende system. Den IT-platform, som DANBRO er bygget på, understøttes ikke længere, og det bliver derfor stadigt vanskeligere at drive, udvikle og vedligeholde et egenudviklet system som DANBRO. Fremtiden stiller store krav, men byder også på mange nye muligheder for optimal styring af vores aktiver. Fremtidens Asset Manager får mange nye muligheder med digitalisering, overvågning med sensorteknologi, optagelser med droner, kunstig intelligens med mere, som samlet giver meget store mængder data, som skal kunne håndteres på en fornuftig måde. Mange bygværksforvaltere har i mange år været brugere af DANBRO, og dem vil vi naturligvis ikke lade i stikken, når DANBRO udfases. Der bliver plads til både nuværende og nye kommende brugere på denne spændende rejse.

No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this post)

Share

About Author

(0) Readers Comments

Comments are closed.