Kommende temaer i Trafik & Veje

Trafik & Veje udgives 11 gange årligt og hvert nummer omhandler 1-2 hovedtemaer. Hvis du ønsker at skrive en artikel omkring ét af de kommende hovedemner bedes du kontakte redaktionen og aftale nærmere. I hvert blad bringes også en række “diverse” artikler som ikke er dækket af temaerne.

Januar 2024

Temaet for januar nummeret er:

– 100 ÅRS JUBILÆUMSNUMMER

Bladet uddeles til Fremtidens Transport 2024

Februar 2024

Temaet for februar nummeret er:

– Broer og Tunneler
– Parkering


Marts 2024

Temaet for marts nummeret er:

– Støj
– Trafiksikkerhed


April 2024

Temaet for april nummeret er:

– Vejbelægninger
– Via Nordica 2024

Bladet uddeles til NVF 2024 (juni) og Vejbelysningsdage

Maj 2024

Temaet for maj nummeret er:

– Cykeltrafik
– Fodgængere

Bladet uddeles på Den Nationale Cykelkonference

Juni/juli 2024

Temaet for juni/juli nummeret er:

– Vejudstyr og afmærkning
– Bæredygtighed i vejprojekter


August 2024

Temaet for august nummeret er:

– Transportplanlægning
– De studerende i Vejsektoren

Bladet uddeles på Trafikdage

September 2024

Temaet for september nummeret er:

– Vejbelysning
– Kollektiv trafik

Bladet uddeles på TØF konferencen

Oktober2024

Temaet for oktober nummeret er:

– Vintertjeneste
– Biodiversitet i Vejsektoren


November 2024

Temaet for november nummeret er:

– Vejforum
– Klima

Bladet uddeles på Vejforum

December 2024

Temaet for november nummeret er:

– Århundredet der gik
– Trafiksignaler