Temaer

December 2020

 • Trafiksignaler
 • Grønne udbud og klima

Januar 2021

 • Belysning af broer, tunneler og parkeringsarealer
 • Vejudstyr og afmærkning

Februar 2021

 • Broer og Tunneler
 • Bæredygtighed

Marts 2021

 • Støj
 • Trafiksikkerhed

April 2021

 • Vejbelægninger
 • Biler, biler, biler (og parkering)

Maj 2021

 • Cykeltrafik

Juni/Juli 2021

 • Fodgængermiljøer og tilgængelighed
 • Mikromobilitet

August 2021

 • Klimatilpasning
 • Transportplanlægning

September 2021

 • Vejbelysning
 • Kollektiv trafik

Oktober 2021

 • Vejprojekter i arktiske forhold
 • Vintertjeneste

November 2021

 • Vejforum

December 2021

 • Året der gik – projekter i 2021
 • Trafiksignaler