Temaer

Januar 2019

 • Masterplan – hvad er det?
 • Fremtidens infrastruktur og trafik

Februar 2019

 • Broer og tunneler
 • Afmærkning

Marts 2019

 • Vejudstyr og belysning
 • Trafiksikkerhed

April 2019

 • Vejbelægninger og genanvendelse
 • Trafikantadfærd og vaner

Maj 2019

 • Cykeltrafik
 • Tilgængelighed

Juni – juli 2019

 • Parkering
 • Støj
 • Sikkerhed og fremkommelighed ved vejarbejder

August 2019

 • Fodgængertrafik
 • Transportplanlægning

September 2019

 • Kollektiv trafik
 • Trafikdata

Oktober 2019

 • Vintertjeneste
 • Vejbelysning

November 2019

 • Vejforum
 • Automatisering og kunstig intelligens

December 2019

 • Digitalisering i vejsektoren
 • Trafiksignaler